Sverige

Myndigheter brister i tillgänglighet

Sverige Artikeln publicerades

Alla ska kunna arbeta eller besöka en myndighet – oavsett funktionsförmåga. Trots det brister majoriteten av svenska myndigheter i tillgänglighet.

Enligt en undersökning från Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, uppfyller endast 6 av 275 myndigheter samtliga av Handisams tretton kriterier för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Nästan en av tre myndigheter saknar dessutom en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.