Sverige

Myndigheter brister i tillgänglighet

Sverige
STOCKHOLM 20100914 : En â°ldre man sitter i en rullstol i en korridor pà BrommagÃrdens vÃrd- och omsorgsboende i Bromma Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170
STOCKHOLM 20100914 : En â°ldre man sitter i en rullstol i en korridor pà BrommagÃrdens vÃrd- och omsorgsboende i Bromma Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170
Foto:

Alla ska kunna arbeta eller besöka en myndighet – oavsett funktionsförmåga. Trots det brister majoriteten av svenska myndigheter i tillgänglighet.

Artikeln publicerades 27 juni 2012.

Enligt en undersökning från Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, uppfyller endast 6 av 275 myndigheter samtliga av Handisams tretton kriterier för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Nästan en av tre myndigheter saknar dessutom en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.