Sverige

Fler inskrivna som arbetslösa

Sverige Artikeln publicerades

I slutet av april var 384 000 personer, 8,2 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen eller deltagare i program med aktivitetsstöd.

Det är en ökning med 14 000 personer jämfört med motsvarande månad i fjol.

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i april till 60 000, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan.

Enligt Arbetsförmedlingens säsongrensade siffror så har den totala arbetslösheten legat still på omkring 8,3 procent varje månad ända sedan i höstas.

Antalet varslade om uppsägningar steg svagt i april, från 3 463 personer i fjol till 3 682 personer i april i år.