Sverige

Färre mord i Sverige

Sverige Artikeln publicerades

Antalet mord i Sverige har minskat med omkring 25 procent på 20 år. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) dödas färre av våld i hemmet, medan allt fler dödas på allmänna platser utomhus.

Minskningen av antalet mord gäller framförallt de alkoholrelaterade fallen, visar en ny rapport från Brå som beskriver de senaste 20 årens dödliga våld.

Däremot har antalet mord och dråp med koppling till kriminella konflikter ökat.

I början av 1990-talet upplevde Sverige toppen av en ökning av det dödliga våldet. Efter det har ökningen stannat av och siffrorna minskar nu.

Brå beskriver i sin rapport det dödliga våldets utveckling sedan tidigt 1990-tal. Granskningen gäller åren 1990–1996 och 2002–2008. Samtidigt som mord och dråp minskat har försöken till dödligt brott legat konstant på samma nivå i många år.

Rapporten avslöjar att det dödliga våldet mot barn under 15 år minskat med 50 procent. Numera dödas 4–5 barn avsiktligt varje år.

De brottstyper som ökat är mord och dråp med kriminella personer inblandade. Det gäller bråk mellan olika kriminella grupper, ofta yngre män.

Granskningen visar vidare att färre dödas av våld i hemmet, medan allt fler dödas på allmänna platser utomhus.

Antalet våldsbrott med dödligt utgång som klarades upp låg åren 2002–2008 på strax över 80 procent. Det är en hög siffra i förhållande med andra brottstyper, men en minskning jämfört med 1990-talet då 85 procent av brotten klarades upp.

Forskarna förklarar den minskade uppklaringsprocenten med de strukturella förändringar som skett i det dödliga våldet. Man pekar bland annat på att det alkoholrelaterade dödliga våldet mot vuxna inomhus minskat och det tros bero på att svenskarna inte dricker lika mycket starksprit som förr.