Sverige

Expressen fälls för vapenbrott

Sverige Artikeln publicerades

Expressens chefredaktör och två av hans medarbetare fälls för vapenbrott av tingsrätten. De får villkorligt och dagsböter efter att ha köpt ett illegalt vapen som sedan lämnades till polis. Tidningen ska överklaga domen.

Mattsson döms för anstiftan till vapenbrott, nyhetschefen Andreas Johansson för medhjälp till vapenbrott och reportern Diamant Salihu döms för vapenbrott, enligt tingsrätten.

De döms till villkorlig dom och dagsböter.

Bakgrunden är tidningens köp av ett illegalt vapen i Malmö 2010. Köpet gjordes för att pröva hur lätt det var att få tag i vapen i Malmö. Efter affären lämnades den inhandlade halvautomatiska pistolen till polisen. Tingsrätten valde en mildrade påföljd eftersom vapnet frivilligt överlämnades till polisen.

– Journalister som granskar illegal vapenhandel, och som lämnar in en insmugglad pistol till polisen, fälls av Malmö tingsrätt – samtidigt som det finns åtta ouppklarade skottlossningsmord i just Malmö. Det är nog fler än jag som tycker att detta framstår som en smula märkligt, säger Thomas Mattsson.

Expressen kommer att överklaga den fällande domen, säger Mattsson i en mejlkommentar: "Det är viktigt att vi får klarlagt hur undersökande journalistik får bedrivas".

"Journalister ska naturligtvis inte ha någon "gräddfil" från brottsbalkens begränsningar – men vi menar att det reportage som gjordes 2010 faktiskt inte var brottsligt. Det finns tillfällen då en redaktion måste överväga att publicera exempelvis sekretessbelagda handlingar eller att korsa en gräns utan visum för att dokumentera övergrepp i en diktatur, men i Malmöfallet var det som gjordes inte brottsligt enligt oss".

Tingsrätten har gjort en bedömning om informations- och yttrandefriheten mot bestämmelserna i vapenlagen, om det kan vara befogat att inneha ett illegalt vapen för att skriva reportage. Utrymmet är synnerligen begränsat för en sådan intresseavvägning eftersom vapenbrott normalt ger fängelse, anser tingsrätten.

Att andra journalister tidigare hanterat vapen under andra omständigheter och undgått åtal är inte, enligt rätten, skäl att frikänna.

Lagman Eva Wendel Rosberg, som varit ordförande i målet, säger att utgångspunkten för rätten har varit att yttrande- och informationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att Europakonventionen ska ges en så vidsträckt tolkning som möjligt.

"Även med den utgångspunkten är det dock inte fritt fram för journalister att begå brott i syfte att skriva ett reportage", säger hon i en kommentar.

Thomas Matsson utesluter inte att Expressen kan komma att arbeta med liknande metoder i framtiden:

– Som chefredaktör ska man inte utlova det ena eller det andra inför framtida eventuella publiceringar, men självklart kommer Expressen att fortsätta med okonventionella arbetsmetoder för att granska kriminalitet som polis och åklagare misslyckas med att stoppa.

Jonas Nordling, ordförande för Svenska Journalistförbundet, anser att den fällande domen är orimlig.

– Det här är ett åtal som aldrig borde ha väckts, det är minst sagt olyckligt.

– Jag ska nu läsa in mig mer i domen för att se om domstolen överhuvudtaget resonerar kring det journalistiska uppdraget. Har man inte tagit hänsyn till det journalistiska syftet så är det anmärkningsvärt, säger han.

Tingsrätten gör bedömningen att innehavet av vapnet framstår som ett medvetet risktagande för att skapa en nyhet.

Att begå ett brott för att visa upp någonting kan vara en del av journalistiken, resonerar Jonas Nordling.

Det innebär inte att journalister skulle ha en gräddfil och kunna begå brott ostraffade:

– Vi kan inte begå brottsliga handlingar som privatpersoner, men om man vill påvisa brister i samhället vilket är en del av vårt journalistiska uppdrag, så kan man göra det. Det handlar inte om en gräddfil utan om att ta vårt uppdrag på allvar.