Sverige

Engelskan rockar men spanskan haltar

Sverige Artikeln publicerades

Svenska niondeklassare har mycket goda kunskaper i engelska, enligt en stor internationell språkstudie. Kunskaperna i spanska däremot är inte tillnärmelsevis lika goda.

De svenska elevernas kunskaper i engelska är utmärkta, visar undersökningen som Skolverket presenterar i dag. I läsförståelse når 66 procent av eleverna upp till den högsta nivån. Vad gäller hörförståelse når 77 procent upp till motsvarande nivå. Med skrivförmågan är det dock sämre ställt, där når bara 28 procent av de svenska eleverna den högsta nivån, medan många når den näst högsta nivån.

Frankrike och Sverige är de enda elever som testats i spanska. Här är resultaten betydligt svagare. 24 procent av de svenska eleverna når inte upp till nybörjarnivå i läsförståelse. För hörförståelse är siffran 37 procent och för skrivförmåga 45 procent. De franska eleverna är något bättre på spanska än de svenska.

Skillnaderna mellan elevernas kunskaper i spanska och engelska har flera tänkbara förklaringar enligt Skolverket. Engelskan har högre status, nyttan med engelska upplevs som större och eleverna har mer kontakt med engelskan utanför skolan. Engelskundervisningen börjar också i lägre årskurser och är obligatorisk.

Totalt 53 000 elever i 14 europeiska länder har deltagit i studien som är initierad av EU-kommissionen. Varje land deltar med sina två största främmande språk.

De länder som deltagit i den nu aktuella studien är, förutom Sverige, Belgien, Bulgarien, Kroatien, England, Estland, Frankrike, Grekland, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien och Spanien. De språk som undersökts är engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

3 000 svenska elever deltog i den internationella språkstudien, ESCL. I Sverige testades elevernas kunskaper i engelska och spanska, de främmande språk som flest läser i grundskolan. Kunskaperna mäts efter den gemensamma referensramen för språk inom Europa, GERS, och kunskaperna graderas i fem olika nivåer.

Senast svenska elevers språkkunskaper testades internationellt var i början av 2000-talet, och då i engelska. Resultatet var bra: Eleverna i Sverige och Norge låg i topp före Finland, Nederländerna och Danmark. De svenska eleverna behärskade väl att skriva, läsa och förstå talad engelska, medan de grammatiska kunskaperna var svagare.

När rapporten presenterades våren 2004 konstaterade Skolverket att Sverige var det land där engelska tycktes användas mest i undervisningen.