Sverige

Datafel hos Bilprovningen

Sverige Artikeln publicerades

Ett datafel hos Bilprovningen har gjort att nästan 15 000 fordonsägare inte fått någon kallelse till kontrollbesiktning.

Nu kan det bli bråttom - innan maj månads utgång måste 9 300 besiktas för att inte beläggas med körförbud. Det gäller bilar med slutsiffra 3, rapporterar TV 4 Nyheterna Göteborg.

Bilprovningen har skickat ett brev till de berörda fordonsägarna för att informera om situationen och lovar göra allt de kan för erbjuda en snabb besiktning.