Sverige

Borg ser ljusare på ekonomin

Sverige
STOCKHOLM 20120208Presstrâ°ff med finansminister Anders Borg med anledning av att han anser det provocerande att bankernas vinster hÃlls uppe av hËga borâ°ntor trots sâ°nkt riksbanksrâ°nta.Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10050
STOCKHOLM 20120208Presstrâ°ff med finansminister Anders Borg med anledning av att han anser det provocerande att bankernas vinster hÃlls uppe av hËga borâ°ntor trots sâ°nkt riksbanksrâ°nta.Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX / kod 10050
Foto:

Finansminister Anders Borg (M) bedömer att det ekonomiska läget börjar se något bättre ut till följd av minskad internationell oro, förklarade han i samband med en konferens i Stockholm på onsdagen.

Artikeln publicerades 15 februari 2012.

– Pessimismen kan lite grann ha backat, och det finns tecken på att vi går mot en stabilisering, sade Borg.

– Vi ser minskade risker, men nedåtriskerna dominerar alltjämt.

Anders Borg påminde om att det i höstas låg en lång rad katastrofscenarier för världsekonomin på bordet.

– Men avgrundscenarierna kan vi föra åt sidan, sade Borg.

– Det skapar en lite annorlunda bild än vi hade i oktober. Det är en påtaglig förskjutning från var vi stod i höstas.