Sverige

Borg ser ljusare på ekonomin

Sverige Artikeln publicerades

Finansminister Anders Borg (M) bedömer att det ekonomiska läget börjar se något bättre ut till följd av minskad internationell oro, förklarade han i samband med en konferens i Stockholm på onsdagen.

– Pessimismen kan lite grann ha backat, och det finns tecken på att vi går mot en stabilisering, sade Borg.

– Vi ser minskade risker, men nedåtriskerna dominerar alltjämt.

Anders Borg påminde om att det i höstas låg en lång rad katastrofscenarier för världsekonomin på bordet.

– Men avgrundscenarierna kan vi föra åt sidan, sade Borg.

– Det skapar en lite annorlunda bild än vi hade i oktober. Det är en påtaglig förskjutning från var vi stod i höstas.