Verkens toppchefer i möte om regler

Text: TT
Publicerad 7 augusti 2012 13.01 Uppdaterad 7 augusti 2012 13.23
Större eller mindre text

Stockholm.
Efter att hårt kritiserade generaldirektören för Tillväxtverket, Christina Lugnet, fått sparken samlades i dag toppcheferna för näringsminister Annie Lööfs myndigheter till möte. Från Tillväxtverket har nu 41 ambassadörer hoppat av sina uppdrag.

Håkan Ekengren, statssekreterare på näringsdepartementet, beskriver mötet som konstruktivt med en bra dialog.
Han medger att det inte hör till vanligheterna att myndighetscheferna kallas till extramöte utifrån "enskilda händelser kopplat till representation".
- Jag uppfattade det som att cheferna förstod Annie Lööfs väldigt tydliga budskap; att hantera skattebetalarnas pengar med vett och se till att jobba under rubriken måttfullhet och se till att ha policy, tillämpningar och kontroller som gör att man följer upp det här. Jag uppfattar att de tog ansvar för det och att de som myndighetschefer förstod de här diskussionerna på ett bra och vettigt sätt.

Under mötet på näringsdepartementet i centrala Stockholm skulle cheferna redovisa hur deras riktlinjer för representation ser ut och hur de följts.
- Jag har gått igenom vad vi har för utgifter och vi har ingenting som vi har problem med, säger Jan Magnusson, chef på Sveriges geologiska undersökning. Han säger att representationen på hans myndighet består av eftermiddagskaffe och frukt till personalen en gång i veckan.
Jan Magnusson ser en risk att uppgifterna om Tillväxtverket skadar förtroendet även för andra myndigheter. Han säger att han noterat att kommentarer på nätet inte varit så trevliga efter avslöjandet.

- Jag tycker att det är tråkigt om det får effekten att de viktiga uppgifterna som många myndigheter har kan sättas i fråga eller misstänkliggöras.

Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket, hade med sig "policy, riktlinjer och de siffror" som Lööfs stab begärt in. Hon sade att hon såg fram emot mötet.
- Jag har gått igenom våra egna uppgifter och tagit reda på om vi har något som inte skulle fungerar bra. Jag kan inte se att vi skulle ha något.

Uppgifterna om Tillväxtverkets vidlyftiga interna representation har lett till att hittills 41 av 850 kvinnliga företagare hoppat av frivilliguppdraget som ambassadör.
- Det är omöjligt att uppskatta hur många avhopp det kan bli. Många av ambassadörerna har uppskattat att vi vill lyssna på dem om hur vi kan gå vidare, och många vill vara delaktiga i det arbetet. Många som tänkt hoppa av har också ändrat sig, säger Gunilla Thorstensson, ansvarig för Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande.
Hon konstaterar att ambassadörerna uttryckt starka känslor i sina mejl till myndigheten.
- Man är arg och besviken. Och jag förstår det till fullo. Ambassadörsprojektet bygger på ett ömsesidigt förtroende.
En arbetsgrupp ska nu skissa på hur ambassadörsnätverket kan fortsätta verka framöver. En av de frågor som ska diskuteras är huruvida ambassadörerna ska arvoderas för sitt arbete.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu