Sverige

50 000 romer lever i utanförskap

Sverige Artikeln publicerades

Rasism mot romer är socialt accepterat. Det menar Maria Leissner som lett Delegationen för romska frågor som på fredagen presenterade sin utredning.

– Vi ska skämmas för hur har vi behandlar romer, säger Leissner.

De omkring 50 000 romer som lever i Sverige gör det i ett utanförskap, med en arbetslöshet som beräknas till 80 procent. Det konstateras i den utredning som Delegationen för romska frågor överlämnat till integrationsminister Nyamko Sabuni (FP).

– De bemöts av ett förakt i stort sett alla sektorer i samhället som de rör sig i. Det är helt obegripligt att det här fortsätter i Sverige år 2010, säger delegationens ordförande Maria Leissner.

Romernas situation är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar, anser delegationen, som får medhåll av integrationsministern.

– Vi har alldeles för länge låtit bli att vidta åtgärder därför att man hela tiden har sagt att romer vill inte skicka sina barn till skolan, de vill inte jobba. Det finns så mycket fördomar om romer, säger Sabuni.

Maria Leissner vill att det skapas en känsla av skam inför hur svenskar har bemött romer. Hon menar att rasism riktad mot romer fortfarande är socialt accepterad.

– Vi har i dag en känsla av skam över hur judarna behandlades i Europa. Vi har ingen känsla av skam över hur romer behandlades och fortfarande behandlas och det är ett problem, säger Leissner.

Delegationen föreslår därför att en sanningskommission inrättas med uppdrag att se vilka övergrepp som romer utsatts för i Sverige.

– Min mamma tillhörde de som tvångssteriliserade och som i sjunde månadens graviditet utsattes för tvångsabortering. Sverige ska skämmas för det, säger Soraya Post, en av delegationens ledamöter.

Romernas situation är i hög grad ett europeiskt problem. Senast i onsdags uppmärksammades att läger som byggts av romer och resande i Frankrike ska rivas och att romer som orsakat ordningsproblem ska utvisas.

Nyamko Sabuni har nu tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson skickat ett brev till Europeiska kommissionens för att påtala alla medlemsstaters ansvar för romernas situation.

– Mitt bekymmer är att en del av EU:s medlemsstater behandlar sina romska medborgare så illa att de tvingas lämna sina hemländer och åka till andra EU-länder, säger Sabuni.