Sverige & Världen

Öppning för insekter på tallriken

Klimat Artikeln publicerades
Branschföreträdare vill att Sverige ska följa Finlands exempel och tillåta odling och försäljning av insekter som människoföda.
Foto:Marcus Ericsson/TT
Branschföreträdare vill att Sverige ska följa Finlands exempel och tillåta odling och försäljning av insekter som människoföda.

Nu är det fritt fram att odla och sälja insekter som människoföda i Finland. I Sverige är det inte tillåtet än – men det kan bli.

Livsmedelsverket öppnar för att svänga i frågan.

Grannlandet Finland gör nu som Danmark och tillåter insektsodling och försäljning av insekter som människoföda – ett beslut som överraskade stort i landet när det fattades i veckan.

I Sverige står dock insektsföretagare och trampar och branschföreträdare är oroliga för att man kommer att missa tåget om Livsmedelsverket inte börjar tolka reglerna likt grannländerna.

– Det är problematiskt att vi ska vänta medan andra länder kan etablera sig på marknaden. Sverige riskerar att stå utanför och hamna på efterkälke om vi ska avvakta, säger Anders Canemyr, tillfällig vd på Livsmedelsföretagen, och en av 13 branschföreträdare som lyfter problematiken i en debattartikel på DN Debatt.

Från 2018 kommer det att bli förbjudet att sälja och odla insekter om inte EU-kommissionen har riskbedömt och godkänt företagets produkter. Men länder som i dag tillåter företag att sälja och odla insekter kommer att få fortsätta fram till 2020. Efter det måste alla ansöka om tillstånd.

Anledningen till att vissa länder redan i dag godkänner insekter som ett livsmedel är ett tolkningsutrymme i den nuvarande EU-lagen om vad som räknas som nya livsmedel och inte. Men i Sverige gör man inte den tolkningen.

Hittills har det inte prövats i Sverige om insekter kan godkännas som livsmedel. Men det är inte konstigt, anser Canemyr.

– Prövningen är alldeles för kostsam, tidskrävande och gynnar endast företag och organisationer med mycket pengar, säger han.

Men efter beslutet i Finland kan Livsmedelsverket nu tänka sig att se över tolkningen.

– Vi kommer att titta på hur Finland har resonerat och löst säkerhetsfrågan. Vi vill inte att insekter säljs förrän det går att bevisa att de inte är giftiga eller innehåller farliga bakterier. Så får vi se vad det blir för utfall efter det, säger Astrid Walles-Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.

– Vi är ju inte emot insekter utan anser också att det är bra, framför allt ur ett miljöperspektiv, säger hon.

Den nya vändningen från Livsmedelsverket är något som Anders Canemyr har väntat på länge.

– Vi välkomnar att man ska se över tolkningen och hoppas att det leder till att svenska företag väljer att möta framtida alternativa näringskällor. (TT)

Fakta

Betraktas med avsmak

I många länder i västvärlden betraktas entomofagi (insektsätande) som något äckligt och primitivt.

På grund av stigande kostnader för animaliskt protein, livsmedel och foder, hård belastning på miljön, befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på protein från medelklassen, måste alternativa lösningar till konventionella djur- och foderkällor hittas, enligt en rapport från FN:s mat- och jordbruksorgan FAO som kom 2013. Rapporten identifierar insekter som föda som positivt för miljön och människors hälsa och försörjning.

Omkring två miljarder människor äter redan insekter, och entomofagi har dokumenterats främst i Afrika, Asien och Latinamerika. Det finns omkring 1 900 arter som används som mat. Globalt utgörs insektsmaten främst av skalbaggar (31 procent), larver (18 procent), bin, getingar och myror (14 procent) och gräshoppor och syrsor (13 procent).

Källa: FAO

Visa mer...

Fakta

Ny förordning från 2018

En ny EU-förordning som börjar tillämpas den 1 januari 2018 ska bland annat effektivisera processen att godkänna nya livsmedel, alltså livsmedel och livsmedelsingredienser som vi inte har ätit i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997.

Dessa livsmedel måste i dag riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda konsumenten genom att kontrollera att livsmedlen är säkra.

Den nya förordningen innebär ett tydligare och centralt kontrollerat förfarande för behandling av nya livsmedel, enligt Livsmedelsverket som betonar att det inte blir en mindre noggrann säkerhetsvärdering. Även efter den 1 januari 2018 måste alla nya livsmedel godkännas av EU-kommissionen.

Länder där det i dag är godkänt att odla och sälja insekter kommer att kunna fortsätta med det fram till 2020.

Bland nya livsmedel räknas bland annat insekter, chiafrön och stevia.

Källa: Livsmedelsverket

Visa mer...