Sverige & Världen

Nya registreringsnummer ska fixa krisen

Trafik Artikeln publicerades

Om ett par år tar bilarnas registreringsnummer slut. Men en bokstav i slutet på skylten ska rädda oss ur dilemmat.

År 2019 beräknas antalet möjliga kombinationer av bilarnas registreringsnummer att ta slut. Regeringen, med infrastrukturminister Anna Johansson i spetsen, har nu fattat beslut om en väg ut ur knipan. Det sista tecknet, som i dag alltid är en siffra, ska i framtiden även kunna utgöras av en bokstav.

Den ökade nybilsförsäljningen skyndar på nummerbristen.

– Dessvärre räcker inte antal kombinationer för registreringsskyltar till. Nu löser vi det problemet. Med det här beslutet möjliggör vi fler kombinationer, säger Anna Johansson.

Att byta ut alla skyltar mot ett helt nytt system skulle innebära en merkostnad för landets fordonsägare på 1,5 miljarder kronor, varför regeringen valde att bygga vidare på det nuvarande systemet i stället. Befintliga fordonsägare behöver alltså inte byta sina skyltar.

De nuvarande skyltarna bygger på tre bokstäver och tre siffror i följd, vilket innebär ett visst antal möjliga kombinationer.

Det nuvarande systemet infördes 1972. Borttagna från dagens system är dock vissa mindre smickrande eller på annat sätt olämpliga bokstavskombinationer, allt från APA och HOR till KUK, LSD och USA. (TT)