Alla klubbar måste ha jämställdhetsplan 2019

Allmänt ,
Foto:

Jämställdhetsarbetet bland idrottsföreningarna i Trelleborg går inte tillräckligt snabbt. Därför ska alla klubbar som får bidrag av kommunen ha en jämställdhetsplan från och med 2019. Ett fåtal klubbar har det redan.

Artikeln publicerades 7 mars 2017.

På onsdagen är det allmänna kvinnodagen. Idrottslivet i Trelleborg är fortfarande dominerat av pojkar och män. Därför har fritidsnämnden tagit beslut om att alla bidragsberättigade föreningar ska dokumentera sitt jämställdhetsarbete i en jämställdhetsplan.

– Det är inte bara vi som har tagit fram det här, det har vi gjort tillsammans med föreningarna. Vi ser att tjejerna kommer vid sidan om, säger Anna Nordstrandh (S), ordförande i fritidsnämnden.

Nordstrandh hänvisar bland annat till den undersökning av idrottslivet i Trelleborg som genomfördes av Malmö högskola 2015 och som visade att pojkar är betydligt aktivare än flickor inom föreningsdriven idrott.

– Det är 2017 och vi blir mer och mer jämlika. Oavsett kön ska man ges samma förutsättningar så långt det går. Det gäller också för personer med funktionsvariationer, säger Anna Nordstrandh (S), som menar att kravet på jämställdhetsplan till 2019 är fullt rimligt.

Exakt vad jämställdhetsplanen ska innehålla kan hon däremot inte svara på.

– Vi är precis i startgroparna. Vi kommer att ta fram det så att föreningarna vet vad de har att förhålla sig till.

Ett fåtal föreningar i kommunen har redan jobbat med att ta fram en jämställdhetsplan. Palmstaden IK är en av dem. Ordförande Magnus Österberg berättar att man började med det efter krisåren 2012-2013.

– Idén är bra, men det är viktigt att det hela tiden är ett levande dokument, att det inte blir ett papper som bara hamnar längst ned i väskan, säger han.

Hur jobbar ni i Palmstaden med jämställdhetsfrågor?

– Framförallt jobbar vi med ledare och föräldrar och försöker verkligen se till att ungdomslagen har samma förutsättningar, oavsett om det gäller killar eller tjejer, säger Magnus Österberg, som vill se ett större samarbete mellan föreningarna i Trelleborg, båda vad gäller jämställdheten och andra frågor.