Smygehamn

Östersjöns framtid diskuteras i Smyge

Smygehamn Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun lovprisas för sin biogassatsning på en internationell konferens i Smygehamn. – Trelleborg är den enda staden i Östersjöregionen som inte bara snackar om dessa miljöprojekt. Här har man redan börjat agera, säger Angela Schultz-Zehden, projektledare för Submariner.

I dagarna tre samlas forskare från åtta olika Östersjöländer för att utbyta idéer om har man kan vända Östersjöns miljöproblem till en resurs. Projektet kallas Submariner och möjligheter som diskuteras är bland annat havsbaserade vindkraftverk, musselodlingar som vattenrening och alger som bioenergi.

– Tanken är att undersöka vad det finns för intressanta möjligheter att inte bara lösa miljöproblemen i Östersjön utan även kunna använda till exempel övergödningen på ett konstruktivt sätt, säger Angela Schultz-Zehden.

Hon tycker att det är nödvändigt med stöd från stad eller stat för den här typen av projekt eftersom det kan vara svårt att övertyga investerare om den ekonomiska nyttan på kort sikt. Och menar att en stor bidragande orsak till framstegen i Trelleborg är att kommunen gått in med ekonomiskt stöd.

På schemat för konferensen står besök på restaureringsprojektet av Tullstrorpsån, algodlingen i Källstorp, Smyge biogas, Smyges hamn och Böste marininventeringsprojekt.