Skurup

Föreningen vill rädda kommunens stränder: ”Det är jättetufft”

Skurup Artikeln publicerades
Yngve Lundquist är ordförande i föreningen Rädda Skurups stränder.
Foto: Mark Hanlon
Yngve Lundquist är ordförande i föreningen Rädda Skurups stränder.

Höjda havsnivåer och krympande stränder är ett stort problem längs den skånska kusten. Skurup är den enda kommunen som inte har någon plan för hur kusten ska förvaltas. Det vill föreningen Rädda Skurups stränder ändra på.

Som ett steg på vägen för att stärka strandskyddet går nu Beddinge strandskydd och Rädda Skurups stränder samman för att gemensamt lyfta frågan om stränderna och erosionen regionalt.

– Vi har mycket kunskap och vill erbjuda kommunen vårt stöd, säger Yngve Lundquist, som är ordförande i Rädda Skurups stränder.

Han är själv fastighetsägare i Abbekås och tvingades efter en stor översvämning januari förra årets återställa stranden med hjälp av stora stenar och sand.

– Många som gick förbi undrade om det inte är kommunens ansvar att återställa stranden, men så är det inte.

Skurup är det enda skånska kustkommun som inte har tagit fram en kustförvaltningsplan. Han hoppas kunna få kommunen att förstå att det i längden lönar sig att satsa på stränderna. Han nämner Ystad som ett gott exempel. Där strandfodrar kommunen vart tredje år.

– Det är jättetufft att vara kommunledning idag och försöka motarbeta erosion och effekterna av framtida förhöjda havsnivåer. De får inget reellt stöd från någon myndighet och kommunallagen är otidsenlig och försvårar arbetet.  Kommunerna behöver allt stöd de kan få. Vi vill att kommunen ska se oss som en tillgång, säger Yngve Lundquist.

Han hoppas att samarbetet ska vara ett första steg på vägen att höras hela vägen till Stockholm. Föreningarna ska även vara med på Gotland under Almedalsveckan för att tala för strändernas sak och lobba för att säkerställa tillgången till sand.

Forskare från Lunds universitet har också kontaktat föreningen och vill veta hur Rädda Skurups stränder ser på erosionsproblemen.

Samma forskare har räknat ut att det saknas 44 miljoner kubikmeter sand för att fodra alla erosionsutsatta delar av den svenska sydkusten.

Det finns flera stora sandbankar i Östersjön. Projektet Kompis syftar till att kartlägga eventuella konflikter till havs. Det kan intressekonflikter huruvida sandbankarna ska användas för vindkraft, skyddas för de arter som lever där eller användas för strandfodring.

Yngve Lundquist är dock noga med att poängtera att deras förening inte tar ställning för eller emot vindkraft.

I Bingsmarken har stranden blivit bredare, men eftersom Bingsmarken ligger lågt hotas samhället vid en eventuell översvämning.
I Bingsmarken har stranden blivit bredare, men eftersom Bingsmarken ligger lågt hotas samhället vid en eventuell översvämning.

I Skurups kommun är situationen, enligt Yngve Lundquist, allvarligast i Bingsmarken. Men där är det inte erosionen som är det stora problemet utan hur lågt Bingsmarken ligger. Där har inte erosionen tagit någonting av stranden, tvärtom har den blivit bredare. Men vid en eventuell översvämning hotas istället stora delar av samhället att svämmas över.

– Nu vill vi bredda oss och gå samman flera föreningar för att bli starkare och få fler att lyssna på oss. Det är ett långsiktigt arbete som måste tas på allvar, säger Yngve Lundquist.