Ystads BB allra bäst i Sverige

Skåne Artikeln publicerades

Ystads BB är bäst i landet. Det visar resultatet från en nationell patientenkät. Personalen är glad över att få ett kvitto på det som de redan kände på sig.

I oktober och november 2011 ombads kvinnor som nyligen skrivits ut från BB att sätta betyg på den vård som de fått. Undersökningen omfattade 26 förlossningsenheter runt om i Sverige och mätte bland annat bemötande, information och delaktighet.

Bäst betyg av alla fick Ystads BB.

– Visst är det kul! Vi är oerhört stolta. Vi har alltid vetat att vi är väldigt bra, men att få det bekräftat i en nationellt validerad enkät är stort, säger Birgitta Schooner, enhetschef på BB i Ystad.

Resultatet presenteras som ett så kallat indexvärde, som anger hur patienterna upplever vårdens kvalitet, med 100 som högsta värde.

Ystad fick 93 på bemötande, 87 på delaktighet, 81 på information, 87 på helhetsintryck och hela 98 på att kvinnan gärna skulle rekommendera BB-enheten till någon annan. Samtliga värden var högst i landet. Värdet på förtroende, 91, var inte allra högst men ändå bland de högsta.

”Vi är på rätt väg”

– Det visar att vi är på rätt väg, att vi gör vad kvinnorna önskar. Jag tror att det är för att vi är en liten enhet och har lite mer tid för våra patienter än vad de har på de stora sjukhusen. Vi ser dem och lyssnar på dem, säger Birgitta Schooner.

Men visst finns det områden där även Ystads BB måste bli bättre, bland annat informationen om vad man kan förvänta sig angående sin kroppsliga återhämtning i hemmet.

– Vi har redan tagit fram en ny broschyr om egenvård, som ska delas ut samtidigt som vi ger muntlig information, säger Birgitta Schooner.

Särskilt intressant är att maten på Ystads BB inte tycks falla de nyblivna mammorna i smaken. Inte minst med tanke på att Ystads lasarett tidigare har prisats för bästa mat.

– Nyförlösta kvinnor ställer andra krav, konstaterar Birgitta Schooner.