Vissa kan få tillgång till sin journal

Skåne Artikeln publicerades

Regionstyrelsen hade flera ärenden som rör patientjournaler uppe vid sammanträdet på torsdagen.

Det ena rör ett pilotprojekt, och den politiska beredningen för integritetsfrågor får i uppgift att utreda om det är praktiskt och säkerhetsmässigt möjligt för kroniskt sjuka att kunna komma åt sin egen journal.

Diabetessjuka nämns som exempel, eftersom de behöver ha regelbunden kontakt med vården, se provresultat för egen snabb korrigering av medicin, men också för att kunna lämna rapport om provresultat som de själva läser av.

Andra ärenden kopplade till journalhanteringen rör ett svar till Datainspektionen, efter tillsyn i somras då brister kring spärrar i it-systemet konstaterades. Region Skåne finner att kritiken är saklig, korrekt och berättigad och berättar att en spärrtjänst, som använts på försök i Uppsala läns landsting, ska vara i full drift i Region Skåne i november.

Kopplat till ärendet är datainspektionens tillsyn då den konstaterade att ett stort antal it-system inte lever upp till patientdatalagens krav, och inte tillgodoser patientens rätt att spärra all vårddokumentation i huvudjournalsystemet och ytterligare 27 system.

På den här punkten konstaterade regionstyrelsen att arbetet behöver prioriteras för att Region Skåne inte ska tappa medborgarnas förtroende.