Två nya streptokockfall i Skåne

Skåne
STOCKHOLM 11 MARS 1999,SOLNA: IdÃbild. Smittskyddsinstitutet- Den dËdliga"superbakterien" MRSA sprider sig pà svenska sjukhus.Ænnu en kvinna har avliditi efter en svÃr infektion orsakad av streptokocker typ A i NorrkËping i sËndags. Bilden visar en odling av bakterien pà en agarplatta.Foto: HÃkan Lindgren Code: 36809COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN.
STOCKHOLM 11 MARS 1999,SOLNA: IdÃbild. Smittskyddsinstitutet- Den dËdliga"superbakterien" MRSA sprider sig pà svenska sjukhus.Ænnu en kvinna har avliditi efter en svÃr infektion orsakad av streptokocker typ A i NorrkËping i sËndags. Bilden visar en odling av bakterien pà en agarplatta.Foto: HÃkan Lindgren Code: 36809COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN.
Foto:

Två nya fall av streptokockinfektion har rapporterats i Skåne. Det rör sig om en man och en kvinna som nu vårdas på sjukhus. Därmed har utbrottet i Skåne av de farliga streptokockerna drabbat 45 personer.

Artikeln publicerades 8 maj 2012.

– Vi ber vården att ha en fortsatt hög vaksamhet och beredskap. Det behövs längre tid innan vi kan blåsa faran över, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare, till TT.

Normalt har Skåne 60 rapporterade fall av streptokock-A-infektion om året.