Skånes regionråd kollar sina sms

Skåne Artikeln publicerades

Skånes regionråd måste lusläsa en och en halv månads sms-trafik för att se om något meddelande kan vara en allmän handling. Det är följden av att regionen fått bakläxa i kammarrätten.

– Ett sms kan tveklöst vara en allmän handling. Det avgörs av innehållet och vem det är ställt till, säger Nils Funcke, journalist och expert på tryckfrihet och offentlighet.

Sydsvenskan begärde att få ut samtliga sms till och från regionråden under tiden 1 augusti–19 september i år. Svaret blev att det fanns inget att lämna ut. Men det svaret duger inte, beslutar kammarrätten i Göteborg.

Regionen måste pröva om varje sms utgör en allmän handling och om den i så fall kan lämnas ut.

Regionråden håller på med genomgången och flera har redovisat resultatet för regionjuristen Camilla Ziegler.

– Hittills är bilden att det inte finns några sms som utgör allmän handling, säger hon till TT.

Christine Axelsson är socialdemokratiskt oppositionsråd.

– Man använder ju sms för korta meddelanden som att avtala klockslag eller liknande. Mejl är däremot något annat, där tror jag att vi alla är väl införstådda med att det ska diarieföras om man till exempel svarar på frågor från allmänheten, säger hon.

Michael Sandin (M) har bara varit regionråd i knappt två månader, men säger att han under den tiden inte fått något sms som kunnat bedömas som allmän handling.

Nils Funcke instämmer i att enkla meddelanden om till exempel mötestider kan gallras bort. Men offentlighetsprincipen gäller oberoende av teknik.

– Principen ska stå över tekniken, säger han.

Ett handskrivet brev hem till en politiker kan likaväl som ett sms vara en allmän handling. Det kan även inlägg på sociala forum som Twitter. Innehållet avgör och i praktiken bedömer politikern ofta själv vad som ska registreras.

– Det är upp till den enskildes samvete och kunskaper, säger Nils Funcke.