Skåne vill skapa nationellt centrum

Skåne Artikeln publicerades

Det finns ingen fungerande vård för personer som skadar sig själva. Nu vill de styrande regionpolitikerna bygga upp Sveriges första kompetenscentrum för självskadebeteende i Skåne.

Tidigare i oktober aviserade regeringen att den vill satsa speciellt på vård för personer som skadar sig själv. Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting handlar det ofta om unga flickor som utsätts för mycket tvångsvård, men det finns ingen riktigt bra behandling för dem.

- Det finns oftast ingen strategi bakom ett tillfrisknande. Det inser man när man lyssnar på dem som blivit friska, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).

Nu vill regeringen att ett landsting ska få i uppgift att genomföra en förstudie om vilka resurser som finns för självskadebeteende. Regeringen ger också SKL i uppdrag att se till att landstingen samordnar sig kring tre till fyra noder i landet som ska ta ansvar för utvecklingen.

En miljon kronor ska gå till det landsting som blir samordnare för projektet. Resterande tolv miljoner ska fördelas till noderna.

Femklövern i Skåne hoppas att Region Skåne ska bli en drivande kraft i arbetet. Därför avsätter de nu närmare tio miljoner kronor för att skapa en gemensam kompetensresurs för hela Skåne. Tanken är att ett sådant kompetenscenter ska föra ut kunskap till exempelvis vårdcentraler och skolhälsovård som ofta möter flickorna först, men också till slutenvården för att få den att fungera.

- Genom att satsa egna pengar talar vi om att vi är beredda att skapa ett nationellt centrum, säger Gilbert Tribo.