Otryggheten är störst i Malmö

Skåne Artikeln publicerades

Flest brott anmäls i Stockholm. Men det är i Malmö som flest känner sig otrygga.

En orsak, enligt Brå, är att fler Malmöbor har en "särskilt besvärlig social och ekonomisk grundsituation". Andelen förvärvsarbetande är också lägre i Malmö, barnfattigdomen större och antalet personer som får ekonomiskt bistånd är fler.

Malmö utmärker sig också negativt genom andelen hot i form av utpressning och övergrepp i rättssak, eventuellt med grund i organiserad brottslighet.