Otryggheten är störst i Malmö

Skåne

Flest brott anmäls i Stockholm. Men det är i Malmö som flest känner sig otrygga.

Artikeln publicerades 24 maj 2012.

En orsak, enligt Brå, är att fler Malmöbor har en "särskilt besvärlig social och ekonomisk grundsituation". Andelen förvärvsarbetande är också lägre i Malmö, barnfattigdomen större och antalet personer som får ekonomiskt bistånd är fler.

Malmö utmärker sig också negativt genom andelen hot i form av utpressning och övergrepp i rättssak, eventuellt med grund i organiserad brottslighet.