Öresundsregionen lockar internationella företag

Skåne Artikeln publicerades

Internationella storföretag väljer Öresundsregionen eller Stockholm när de vill etablera huvudkontor i Norden. Av 102 undersökta företag i en studie gjord av Öresundsinstitutet hade 65 byggt upp en nordisk organisation.

Huvudkontoren har då till största delen förlagts antingen i Stockholm - 27 stycken - eller i Öresundsområdet - 26 stycken, varav 18 i den danska huvudstaden Köpenhamn. I övriga Norden etablerades elva huvudkontor, varav sex i Göteborg. Endast tre huvudkontor förlades till Oslo och inte ett enda till Finland, konstaterar rapporten som heter Näringslivets organisering vid Öresund och i Norden. Att även Öresundsregionens skånska städer Malmö och Helsingborg har fått sju av de internationella företagens nordiska huvudkontor ses som en direkt följd av Öresundsförbindelsen som öppnades i juli 2000 och ökade närheten till Köpenhamns flygplats Kastrup. - Det är mindre än fyra år sedan Öresundsbron invigdes men många företag har redan anpassat organisationen till de möjligheter som ges i en förenad region, säger Anders Olshov, en av rapportens författare och administrativ direktör vid Öresundsinstitutet. Ett exempel på sådan anpassning är att företagen genom Öresundsförbindelsen får större möjligheter att täcka både den svenska och danska marknaden från ett och samma huvudkontor. Rapporten visar också att företagen gärna söker sig branschvis till varandra i de olika regionerna. I Öresundsområdet finns 14 av 22 huvudkontor för livsmedels- och dagligvaruföretag och för 5 av 11 bilföretag. Även i Göteborg handlar etableringen om bilföretag där 4 av de 6 huvudkontoren gäller företagssfären runt Volvo. I Stockholm dominerar i stället huvudkontoren för branscherna konsumentelektronik, läkemedel, datorer och transporter. Bland de företag som ingår i studien nämns Coca-Cola, Nestlé, Toyota, Volvo, Dell och Sony. Bakom Öresundsinstitutet står privata och kommunala företag, myndigheter och kommuner i Sverige och Danmark. Text: Britt Ledberg/TT