Littorin hjälper Skåne behålla jobb

Skåne Artikeln publicerades

Tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin ska hjälpa Skåne att utveckla mobilbranschen. Han blir Region Skånes särskilda rådgivare.

När Sony Mobile varslade cirka 650 anställda i Lund i augusti bildade Region Skåne, Lunds universitet och Lunds kommun Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, för att mildra effekterna. I dess styrgrupp kommer också Sven Otto Littorin att vara med som särskild rådgivare inom tillväxtområdet Mobila lösningar.

-Det är ett smart drag att utse en styrgrupp med både regionala och nationella aktörer som ska agera proaktivt och vända strukturomvandlingar till tillväxt. Vanligtvis utses en varselsamordnare först efter att en kris inträffat, säger Sven Otto Littorin i ett pressmeddelande.

Styrgruppen ska samordna nationella och regionala insatser för forskning, utbildning och innovationer. Målet är att stärka Skånes och Sveriges position inom de områdena. Bland annat ska gruppen jobba för att skapa nya mobila spetsutbildningar i Skåne och bättre ekonomiska förutsättningar för skånska innovationer.

Sven Otto Littorin lämnade regeringen 2010 efter utmattningssymptom och anklagelser om sexköp. Han arbetar i dag som fristående rådgivare vid en egen konsultbyrå i London och kommer att jobba halvtid med uppdraget i Skåne från och med måndag.