Fyra åtalas efter jättebrand

Skåne Artikeln publicerades

Mer än fyra år efter storbranden i ett hus i området Potatisåkern i Malmö åtalas tre chefer vid Skanska och en sotare vid Sotarna Malmö. De åtalas för grov allmänfarlig vårdslöshet i samband med byggandet av området.

Mer än fyra år efter storbranden i ett hus i området Potatisåkern i Malmö i slutet av november 2007 åtalas fyra personer. De åtalade är tre chefer vid Skanska och en sotare vid Sotarna Malmö som besiktigade och godkände husets skorstenskonstruktioner.

De åtalas för grov allmänfarlig vårdslöshet i samband med byggandet av bostadsområdet 1995. Enligt utredningen så var det felinstallerade braskaminer som orsakade branden. Kaminerna saknade föreskrivet brandskydd.

Cheferna på Skanska åtalas för att på olika sätt ha medverkat till att den felaktiga installationen gjordes medan skorstensfejarmästarens ansvar består i att han godkände installationen.

Vice chefsåklagare Bo Birgerson yrkar i åtalet att Skanska ska betala tio miljoner kronor i företagsbot. Yrkandet om företagsbot grundas på att företaget, enligt förundersökningen, inte haft tillräcklig kontroll och att brottet begåtts av personer i ledande ställning med särskilt ansvar för brandsäkerhet.

Att det tagit drygt fyra år innan åtalsbeslutet kom beror, enligt Bo Birgerson, på ärendets komplexitet.

– Dessutom har det varit svårt att få uppgifter från Skanska om deras organisation vid byggnadstillfället. De uppgifterna har ju varit helt avgörande för mot vem misstankarna ska riktas, säger han.

Ett av vittnena under den kommande rättegången blir en skorstensfejarmästare som besiktigat brandskyddet vid rökkanalerna till de aktuella braskaminerna. Mannen underkände konstruktionerna. Men trots detta godkände en annan skorstensfejarmästare, den nu åtalade, det hela utan att ha varit och tittat.

– Han har alltså felaktigt godkänt brandskyddet kring kaminerna, säger Bo Birgerson.

En tredje orsak till tidsutdräkten är, enligt åklagaren, att ärendet inte haft förtur eftersom ingen varit frihetsberövad.

Advokat Theodor Nordenadler, som företräder sotaren, har ännu inte hunnit läsa åtalet. Men han är förvånad över att Bo Birgerson väcker åtal.

– Det är förvånande med hänsyn till det försvaret anförde under förundersökningen, säger han till TT.

Vid jättebranden vållades skador för omkring 150 miljoner kronor och ett 80-tal familjer blev hemlösa. De två översta våningarna på fastigheten förstördes helt.

Ingen människa skadades vid branden. Men det dröjde närmare två år innan hyresgästerna kunde flytta tillbaka till sina lägenheter.

Efter branden beslutade hyresvärden, kommunala MKB, att ta bort braskaminerna i sina hus i området.

Branden i kvarteret Potatisåkern var så omfattande att Räddningstjänsten Syd klassade den som en "tjugoårshändelse".

I räddningsinsatsen deltog fler än 80 brandmän.

Insatsen utvärderades efteråt av Södertörns brandförsvarsförbund. Granskarna betonade att räddningsinsatsen var mycket svår, i stark blåst och med begränsad kunskap om byggnadens utformning. Det var också svårt att komma åt med höjdfordon från ena sidan.

Granskarna berömmer räddningspersonalen för det sätt som utrymningen genomfördes på. Ingen skadades trots ett regn av brinnande byggnadsdelar.