Flyktingbarn ska få bättre vård

Skåne Artikeln publicerades

Allt fler ensamkommande flyktingbarn behöver psykiatrisk hjälp. Nu satsar Region Skåne fyra miljoner kronor på att kompetensutveckla personalen i hela Skåne.

Cirka 3 300 ensamkommande barn och ungdomar har kommit till Skåne mellan 2009 och 2011. Psykiatrin möter allt fler svårt traumatiserade ur den gruppen. Hälften av platserna på barn- och ungdomspsykiatrins regionala akutavdelningar har varit belagda av ensamkommande barn och ungdomar under 2011.

Samtidigt kommer barnen och ungdomarna ofta först till vårdcentralerna. Risken är att psykiatrin blir överbelastad om hälsovalsenheterna inte kan behandla fler och med rätt metoder. Därför vill Region Skåne att personalen på hälsovalsenheterna får bättre kunskap om deras problem.

-Man försöker ge dem så god hjälp som möjligt, men vi behöver samla kompetensen. Vi behöver bli ännu bättre, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).

I början av det här året började Teamet för krigs- och tortyrskadade, TKT, arbeta med kompetensutveckling över hela regionen. Nu satsar Region Skåne fyra miljoner kronor på att få dem att fortsätta nå ut till hela Skåne under 2013, så att barnen och ungdomarna kan få likvärdig vård i hela länet.

Dessutom får hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa att barnen och ungdomarna får likvärdig vård på hälsovalsenheterna.