Flickor mår sämre än pojkar

Skåne Artikeln publicerades

En ny folkhälsoenkät bland närmare 30 000 barn och unga visar att flickor mår sämre än pojkar.

Enkäten har gått ut till samtliga skånska elever i årskurs 6, 9 och i gymnasiets årskurs 2. Den visar att de flesta elever mår bra eller mycket bra och ser ljust på sin framtid, men andelen som mår bra minskar med åldern.

Enligt enkäten finns det tydliga skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller psykiska och somatiska besvär. Flickorna mår sämre och känner sig mer stressade.

Undersökningen har genomförts av Region Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

– Kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, hälsans fördelning i befolkningen och det aktuella hälsoläget bland våra barn och unga i Skåne är nödvändiga för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet, säger Elisabeth Bengtsson, folkhälsochef i Region Skåne.