Bakteriespridning även i Trelleborg

Skåne Artikeln publicerades

Ett antal fall av infektioner orsakade av streptokock-A-bakterier har konstaterats i Trelleborg. Av totalt 43 som insjuknat i hela Skåne under våren, har elva varit livshotande sjuka. En äldre kvinna har dött av bakterieinfektion.

– Jag kan inte säga exakt hur många som drabbats i Trelleborg. Men vi har haft fall där. Överhuvudtaget är det västra som Skåne som drabbats hårdast medan östra delarna har klarat sig, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare på Region Skåne.

De insjuknade är i åldern 2 till 88 år.

Smittskydd Skåne har gått ut med information till alla sjukhus i regionen. Det viktigaste är att vårdpersonalen är alert på symptomen, så att de som söker vård med misstänkta symptom får antibiotika och att de som har hudinfektioner opereras så snabbt som möjligt.

– Som privatperson är det bra att tvätta händerna när man varit utomhus i folksamlingar. Men tvål och vatten räcker, säger Eva Gustafsson.

De flesta av dem som är livshotande sjuka har fått en infektion som går genom huden, ner i muskulaturen. Det gör att muskulaturen bryts ned.

– Det är viktigt att man opereras snabbt, annars sprider sig infektionen i musklerna och bryter ner dem och man kan dö, sade Åsa Hallgårde, region chefläkare, vid en presskonferens i regionhuset i Malmö.

På Landskrona lasarett pågår smittspårning sedan fyra patienter som opererades förra veckan blivit sjuka. Tills vidare är operationsavdelningen där stängd.

Den 20 april kontaktade Smittskydd Skåne alla sjukvårdsmottagningar som tar emot akuta patienter för att informera om ökningen. Under förra veckan tillkom sedan ytterligare ett antal fall.

– Vi har inte fått rapporter om någon ökning i andra delar av landet, men det har varit lite fler ströfall, säger statsepidemiolog Annika Linde till TT.

Vilka faktorer som bidrar till att vissa streptokock A-bakterier blir extra elakartade är en gåta som forskarna inte har svaret på ännu.

– Det viktiga är den kliniska vaksamheten, att läkarna är medvetna om att det finns en ökning. Det är därför som Smittskydd Skåne går ut med den här informationen, säger Linde.

Grupp A-streptokocker (GAS) kallas ibland för mördarbakterier, ett namn som Annika Linde tycker är missvisande:

– Det är ett väldigt tråkigt namn, eftersom de flesta som drabbas inte avlider, säger hon till TT.

Streptokock A-bakterier är den vanligaste orsaken till halsfluss och kan också vara orsak till hudsjukdomen rosfeber. Många människor är bärare av den här typen av bakterier, oftast i svalget, utan att alls visa några tecken på sjukdom.

Men i vissa fall kan det bli ett aggressivt förlopp, där patienten insjuknar akut, och snabbt blir febrig med försämrat allmäntillstånd. I värsta fall kan det sluta med döden.

– Infektionerna är väldigt känsliga för penicillin. Får man penicillinbehandling i tid, så hjälper det, säger Linde.