Varning i Skåne efter mjältbrandsdöd

Text: TT
Publicerad 9 juli 2012 13.42 Uppdaterad 11 juli 2012 10.19
Större eller mindre text

Malmö.
Smittskydd Skåne varnar aktiva heroinmissbrukare sedan en heroinist i Danmark avlidit i vad som misstänks vara mjältbrand.

Troligen har bakterien funnits i förorenat heroin.

– Tack vare sprutbytesprogrammen har vi en unik möjlighet att snabbt sprida informationen till våra missbrukare, säger Håkan Ringberg, tillförordnad smittskyddsläkare.

Han betonar att smittan inte sprids mellan människor. För personer som inte är injicerande missbrukare finns ingen anledning till oro.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu