Hembesök ska löna sig

Text: Ingela Rutberg
Publicerad 24 oktober 2011 22.49 Uppdaterad 24 maj 2012 7.32
Större eller mindre text

Skåne.
Fler patienter behöver hembesök. Därför ska hälsovalsenheterna få betalt för tre hembesök när de gör ett.

Många äldre som har en rad sjukdomar återkommer gång på gång till sin vårdcentral eller till akuten med olika besvär. De och barnfamiljer är de främsta grupperna som majoriteten vill att hembesöken ska rikta sig mot.

Möjligheten finns redan i dag, men hälsovalsenheterna använder den inte tillräckligt ofta, anser majoriteten. Därför vill femklövern satsa 3,5 miljoner kronor ur nästa års budget för att enheterna ska få betalt för tre hembesök när de i själva verket gör ett.

- Vi vet att vissa människor blir förvirrade och oroliga av att åka fram och tillbaka till sjukhuset. Vissa mår bättre av att få besök i hemmet. Det får vi signaler om från vårdenheter och sjukhus, säger regionrådet Gilbert Tribo (FP).

Hans förhoppning är att hälsovalsenhetens personal också kan upptäcka om det finns andra behov i patientens hemmiljö och kunna koppla in exempelvis arbetsterapeut om det behövs.

Det finns ingen klar statistik på hur stort behovet är. I dag gör vårdenheterna 10 000–11 000 hembesök per år. Om det behövs mer pengar än 3,5 miljoner kronor kommer det att tillskjutas, enligt regionrådet Carl-Johan Sonesson (M).

- Det är rätt konstigt att vi inte har betalat mer för hembesök tidigare. Det ska ändå vara värt mer för det kostar mer att göra hembesök.

Fler satsningar i vården

Totalt 25 miljoner vill majoriteten satsa på Hälsovalet. Förutom fler hembesök föreslår de:
Mer betalt om en hälsovalsenhet tar in fler specialistläkare.
Ersättning för läkemedelsgenomgångar av vissa patientgrupper.
Större ersättning om hälsovalsenheten tillsammans med kommunen gör en omfattande vård- och omsorgsplan för en patient.
Högre ersättning till barnavårdscentraler som jobbar med socioekonomiskt utsatta grupper.
Fri sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år.
Avgiftsfritt för den första cellprovstagningen för livmoderhalscancer.
Bonus för de vårdcentraler som deltar i familjecentraler.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu