Ambulansupphandling på gång

Skåne Artikeln publicerades

Det börjar bli aktuellt med en ny ambulansupphandling för Region Skåne. Verksamheten kommer att skötas dels av entreprenör, dels i egen regi.

Regionstyrelsen gav i måndags upphandlingsstrategiutskottet i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag, och att senare fatta beslut om tilldelning.

Upphandlingen rör verksamhet i tre av Skånes fyra distrikt. För sydvästra och östra distrikten löper avtalen ut om knappt ett år. För mellersta distriktet går avtalet ut i januari 2015. Det fjärde distriktet, nordväst, kommer att drivas i egen regi.

Drevs tidigare av Sirius

Tidigare var all ambulansverksamhet upphandlad och drevs i regi av Sirius och Falck. När Sirius gick i konkurs tog Falck över all verksamhet.

– Det kommer att bli möjligt för åtminstone två bolag att lägga anbud på ett eller två distrikt. Vi gör ganska små ”paket”, med inte alltför stora åtaganden, förklarade regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) inför styrelsens sammanträde.

Soliditet nytt krav

Hon berättade också att man den här gången, lite vis av erfarenheterna, har försökt ta höjd för vissa risker. I den bedömningen har man lagt in storlek på åtagande, och man har lagt in en del nytt i kravspecifikationen.

– Bolagens soliditet ingår, fortsatte Pia Kinhult.

På frågan om varför majoritetspolitikerna inte vill ha all ambulansverksamhet i egen regi svarade hon:

– Ska vi klara en ökad skattekraft måste vi vara öppna för andra entreprenörer i olika sammanhang. Vi ska inte göra det i egen regi om det inte finns väldigt stora vinstfördelar. Sjukvårdspersonal får dessutom fler arbetsgivare att välja på.

Att Region Skåne nu väljer att ha ett distrikt i egen regi förklaras med att man på det viset får en möjlighet att jämföra, det blir ingen monopolställning.

Politiskt finns också en vilja att höja ambitionsnivån för den prehospitala vården, alltså innan patienten kommer till sjukhus.

– Till exempel kan man utnyttja de specialistutbildade sjuksköterskorna bättre som finns i alla akutambulanser. I Danmark, exempelvis, får sjuksköterskor göra mer.