Åklagare utreder Johan Ståhl

Skåne Artikeln publicerades

Trelleborgs Allehandas förre vd Johan Ståhl granskas av Riksenheten mot korruption. Skälet är uppgifter om att han försökt göra en privat vinst i samband med försäljningen av Skånemedia.

För någon vecka sedan inleddes en förundersökning mot Johan Ståhl. Utredningen leds av överåklagare Gunnar Stetler vid Riksenheten mot korruption.

– Att vi inleder en förundersökning innebär att det finns en konkret misstanke om brottslighet som har samband med utförsäljningen av Skånemedia. Nu handlar det om att utreda hur substantiella dessa misstankar är och vi kommer att hålla förhör med vissa personer, säger Gunnar Stetler till Sydsvenskan.

Någon polisanmälan har inte kommit in, utan beslutet att inleda förundersökningen är ett eget initiativ från Riksenheten mot korruption. De utreder samtliga misstänka brott i landet gällande mutor, bestickning och närliggande brott.

– Misstankarna grundar sig väsentligen på det material som funnits i Sydsvenskan och andra medier om hanteringen av försäljningen av Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, säger Gunnar Stetler.

Det var strax före jul som branschtidningen Resumé berättade att Johan Ståhl under sin tid som vd för SDS-koncernen, utan styrelsens vetskap, försökte skaffa sig ett privat ägande i de tre tidningarna som ingår i Skånemedia. När tidningarna skulle säljas förra våren ska han, enligt Resumé, ha velat få provision av köparen i form av ett delägande värt i storleksordningen tio miljoner kronor. Men en av de tilltänkta köparna kontaktade SDS-koncernens ägare Bonnier och Johan Ståhl stängdes då av från de fortsatta förhandlingarna om försäljningen.

Uppgifterna har senare bekräftats av H Inge Gyllin, tidigare vd för Sydsvenskan och mentor åt Johan Ståhl. Ståhl har dock själv valt att inte kommentera dem.

Kort tid efteråt sade han upp sig och kvitterade ut en fallskärm på över trettio månadslöner.

Under sommaren och hösten ska den nya företagsledningen ha hittat fler fall där vd påstås ha överträtt sina befogenheter. En advokat kopplades in och fick i uppdrag att gå igenom avtal, skrivelser och mejl. Resultatet av utredningen blev att styrelsen vid ett extrainsatt styrelsemöte i november beslutade att omedelbart avskeda Johan Ståhl och stoppa återstående utbetalningar av hans fallskärm.

– Advokaten har kommit fram till är att vd grovt åsidosatt sina skyldigheter och att Sydsvenskan riskerar att skadas ekonomiskt. Då såg vi inga andra lösningar än att avskeda Johan Ståhl och det är vad styrelsen enhälligt har beslutat, förklarade ordförande Gunilla Herlitz efter det extra styrelsemötet.

Sydsvenskan har upprepade gånger sökt Johan Ståhl för en kommentar, men han svarar inte på telefon, sms eller mejl.