Signerat Karlsson

Världen är inte svartvit

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Hur ser verkligheten ut vad gäller invandringen till Sverige? Den frågeställningen debatterades i riksdagen på onsdagen.

Det var Sverigedemokraterna som begärt en debatt med anledning av regeringens och Miljöpartiets överenskommelse om migrationspolitik som presenterades i början av mars. Den breda politiska överenskommelsen innebär bland annat att gömda barn får rätt att gå i skola och att gömda flyktingar får rätt till vård.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gillade inte överenskommelsen. Han menade att Sverige har en extrem invandringspolitik som lett till stora problem.

”Kan inte Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna måla upp den här bilden så har de plötsligt inga väljare” sa Centerpartiets Fredrick Federley.

Världen är inte svartvit, det går inte att dela upp människor i ett ”vi och dom”. Invandrare är inte en homogen grupp. Det är viktiga bilder av verkligheten.

Ser man inte komplexiteten i vår omvärld är det lätt att ta till enkla svar på svåra problem. Då är det lätt att skylla på någon annan för de problem som är alla samhällsmedborgares ansvar.

”Invandrare tar våra jobb”. ”Invandrare jobbar inte tillräckligt.” Se där två motsägande bilder som Sverigedemokraterna gärna lyfter fram. Men ingen av dem är sann.

Personer som av skilda anledningar kommer till Sverige bidrar på olika sätt till att öka vårt lands tillväxt och till vårt välstånd. De ska ses som möjligheter, inte problem.

Låt oss ta fasta på de bilderna av verkligheten.