Signerat Karlsson

Politikerna sitter på skattkistan

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

I politikens värld hänger allt ihop. För närvarande är sysselsättningen den stora politiska frågan, särskilt nu när varselvågen drar över landet.

Merparten av alla nya arbeten skapas i nya och små företag. Varför skapas det då så få företag i Sverige? Ett svar är att vårt skattesystem gör det svårt för nya företagare att få ekonomin att gå ihop, företagsvinster beskattas synnerligen hårt. Då är vi tillbaka där vi började, det är politikerna som sitter på en stor del av lösningen.

Det krävs ändrade skatteregler för att öka sysselsättningen i Sverige.

Företagens ekonomiskavillkor var temat för ett seminarium som Svenskt Näringsliv anordnade på tisdagen i Malmö. Vd Urban Bäckström tecknade en bakgrund och berättade att det hänt mycket sedan 1970-talet. Då ansågs det nästan vara kriminellt att vara småföretagare.

”Fortfarande är det så att företag får gå bra men det får inte gå bra för företagaren. Det är något med det svenska kynnet”, sa Urban Bäckström.

Ett stort hinder för att starta nya företag är svårigheten att få ihop kapital. Det menade nationalekonomen Ulf Jakobsson, en av två författare till rapporten Nya företags försörjning av riskkapital som presenterades på seminariet. Ulf Jakobsson efterlyste politiska åtgärder för att få bättre tillgång till eget kapital i nya företag, till exempel en sänkning av de högsta marginalskatterna.

Man pratar ofta omsvårigheten i att gå från ett nystartat företag till att sedan växa, där saknas det också kapital. Det finns ett annat problem som måste åtgärdas, mellan politiken och samhällsekonomin. Det finns en rörande enighet bland skatteexperter att det inte skulle kosta något att ta bort värnskatten. De minskade skatteinkomsterna motsvaras mer än väl av att människor arbetar mer när skatten blir lägre. Ändå är frågan i dagsläget helt död. Politikerna vågar inte röra den.

För sysselsättningens och tillväxtens skull är det dags att se över det svenska skattesystemet. Det ansvaret har politikerna.