Signerat Karlsson

Med Reinfeldt över tröskeln

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Det finns bokstavligen många öppna ingångar in i det svenska samhället om det så är till sjukhuset, äldreboendet eller skolan.

Entrén till Pauli gymnasium i Malmö är en sådan ingång. Den var igår öppen för alla som ville gå in på skolan. En som gjorde det var statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

På skolan talade han inför en helt fullsatt aula med cirka 250 elever och lärare. Gymnasiechefen Krister Wahlström inledde med att säga att statsministerbesöket var en del av samhällskunskapen, vilket bekräftades av det tal som Fredrik Reinfeldts höll.

Han målade med de bredapenslarna, talade om de stora utmaningar för framtiden, om hur den nya multipolära världsordning med nya stormakter som Kina och Indien växer fram och hur Sverige har att förhålla sig till detta. Reinfeldt talade vidare om allt fler kommer bli allt äldre och hur den förändrade arbetsmarknaden ställer högre krav på de som utbildar sig och söker jobb.

Därefter var det elevernas tur att ställa frågor – och de tog verkligen chansen. Det handlade om barnfattigdom, ungdomsarbetslöshet, migrationspolitik, klimatfrågor och den genomförda apoteksreformen, frågor som Reinfeldt tog god tid på sig att besvara.

Den allra sista frågan var kort: Hur löser vi integrationsproblemet?

Svaret från Fredrik Reinfeldt var enkelt och tydligt, samhället måste ge alla lika möjligheter. Då blir integrationen i samhället bättre. I dag är det inte alltid så. Alla har inte samma möjligheter till arbete oberoende av vem man är och har för bakgrund.

För att klara integrationenhjälper det inte alltid att dörrarna är öppna till gymnasiet på Pauli, trösklarna ut till det svenska samhället och till arbete måste bli lägre – för alla.