Signerat Karlsson

Krångla inte till det i onödan

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Det är en märklig paradox. Den myndighet som tar våra pengar har högt förtroende hos svenska folket medan en myndighet som ska hjälpa oss i utsatta situationer hamnar långt ner på förtroendelistan.

Myndigheterna är Skatteverket och Försäkringskassan. Förklaringen ligger nog i hur de bemöter sina kunder. Här har den givande myndigheten mycket att lära av den tagande.

Försäkringskassans generaldirektör sedan ett halvår tillbaka, Dan Eliasson, är inne på den linjen. Han har tydligt definierat sitt uppdrag, att höja förtroendet för myndigheten, vilket han gång på gång poängterar.

Dan Eliasson har en smart lösningpå problemet, han har skapat ett nytt ord: antikrångel. Förtroendet för Försäkringskassan ska bli bättre genom en rad förenklingar. På torsdagen presenterade Eliasson en antikrångelkatalog med ett trettiotal förslag.

Livet för landets alla föräldrar med sjuka barn kan bli enklare om kravet på anmälan om vård av sjukt barn från första dagen tas bort. Även intyget som skola eller förskola måste signera vid barnens frånvaro kan slopas.

Det är säkerligen välkomna förändringar.

Men man borde ha gjort rätt från början i stället för att genomföra en massa ändringar som senare ska minska krånglet. Försäkringskassans låga förtroende har en historia. Myndigheten har det senaste decenniet genomgått stora förändringar, vilket har lett till att medborgarna som omfattas av myndighetens förmåner inte sällan har kommit kläm i en stelbent byråkrati.

Nu drar Dan Eliassonen lans för att ändra på det. Nu är det upp till regering och riksdag att införa mer antikrångel. Den möjligheten måste alliansregeringen ta. Hur krångligt kan det vara?