Signerat Karlsson

Dubbla budskap från imamer

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Två kvinnor vände sig till tio av landets största moskéer för att få råd om misshandel, månggifte och sex utan samtycke.

Sex av tio moskéer uppmanade kvinnorna att inte polisanmäla misshandel. Från lika många moskéer blev svaret att kvinnorna skulle ställa upp på sex med maken fastän de inte ville och nio av tio moskéer svarade att det under vissa förutsättningar var rätt för mannen att gifta sig med flera kvinnor. Det blev resultatet när Uppdrag granskning med dold kamera eller hemlig telefoninspelning ställde frågor till imamer eller familjerådgivare vid moskéerna.

När Janne Josefsson senare kontaktade två av moskéerna för att fråga om deras hållning i frågorna blev svaren annorlunda. Ett svar när tv-kameran är på, ett annat när den är av. Dubbelmoral kallas det. Men än värre är att de svar som imamerna eller familjerådgivarna gav strider mot lagen. Det är inte acceptabelt. I Sverige är det svensk lag som gäller – och den gäller för alla.

Svenska muslimer är en utsatt minoritet i en tid då islamfobin breder ut sig, framför allt på nätet. Muslimers och andra religiösa minoriteters rättigheter måste alltid skyddas och värnas. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma missförhållanden som till exempel kvinnor från andra kulturer kan utsättas för.

Många av de svar som Uppdrag granskning fick från imamer, som är viktiga företrädare för islam i Sverige, lämnar mycket i övrigt att önska. Det är viktigt att lyfta fram dubbelmoralen hos enskilda religiösa företrädare men för den skull får man inte brännmärka hela religionen.