Signerat Karlsson

Budgetens slutspel

Signerat Karlsson Artikeln publicerades

Klockan två i eftermiddag är det dags för kommunfullmäktige att samlas igen för att ta beslut om budgeten.

Eftersom fullmäktige i måndags bestämde att budgeten ska tas i delar var presidiet tvungna att skjuta upp ärendet till idag.

Det blir en spännande uppgörelse mellan den styrande femklövern och Socialdemokraterna där Sverigedemokraterna kan utnyttja sin position som vågmästare.

Budgetdebatten i måndagsklargjorde de skillnader som finns mellan de olika alternativen. Femklöverns budget är lagd utifrån de bistra ekonomiska förutsättningar som förväntas nästa år. Ändå innehåller den en extra satsning på skolan på nio miljoner kronor. Socialdemokraterna vill genom höjd skatt satsa ännu mer på skolan. Tyvärr är en skattehöjning ett dåligt förslag, det ökar ytterligare skattebördan på alla kommuninvånare utan att det med säkerhet leder till en bättre verksamhet. Där­emot har Socialdemokraterna helt rätt i att det inom kommunen går att göra mer effektiviseringar. Den kritiken måste den styrande femklövern ta till sig eftersom långa maktinnehav ofta leder till stagnation.

Eftersom femklövern med M, FP, C, KD och MP inte har egen majoritet i fullmäktige har man tidigare år benhårt drivit linjen att budgeten ska tas i sin helhet. Mot alliansens budgetförslag har Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna lagt sina egna förslag. Genom att spela ut S och SD mot varandra har femklövern kunnat få igenom hela sitt eget budgetförslag.

I år är det annorlunda eftersom SD valde att gå Socialdemokraternas linje att ta budgeten nämnd för nämnd. Om S får igenom delar av sitt förslag ska det bli intressant att se hur fullmäktiges presidium får ihop budgeten på sista raden.

Skulle alliansen intefå igenom större delar av sin budget är frågan om man på sikt egentligen kan sitta kvar vid makten. Budgeten är politikens innersta kärna, det är där man fördelar de gemensamma resurserna.

Jag är på plats i dag i Parken och bloggar direkt från fullmäktige. Då får du veta vem som tar hem segern i budgetens slutspel.