Signerat Duveborn

I dag, i Europa, en skam

Signerat Duveborn Artikeln publicerades

Först 1989 erkände världssamfundet att romerna var offer under Förintelsen. Därpå vidtog konferenser och stolta deklarationer om romers rättigheter. Fint, men resultatlöst, om man får tro Europarådet.

Under de senaste årens ekonomiska kris har romerna drabbats hårdare än andra, hävdar Europarådet i en ny rapport. Fortfarande förnekas många av dem identitetshandlingar, vilket får till följd att de förblir statslösa i avsaknad av grundläggande sociala rättigheter.

Men behandlingen av romer är mer än bara diskriminering och fördomar. Det är uppenbar rasism grundad bland annat på politisk extremnationalism och eskalerande näthat, skriver rapportförfattaren och kommissarien för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg. Han anser att situationen för romer är skamlig.

Inget av de 47 medlemsländernaundkommer kritik. Sverige påstås negativt särbehandla romer i fråga om bostäder, men får framförallt stå till svars för att romer har avvisats till Kosovo.

Europarådet och FN:s flyktingkommissariat anser att den sociala situationen i Kosovo är så svår att det inte finns någon förutsättning för myndigheterna där att ta hand om dem. Det är känt att återsända romer har tvingats bo i läger under omänskliga förhållanden, som i det blyförgiftade lägret utanför Mitrovica.

Det är inte omöjligt att Sverige har skickat tillbaka personer till Kosovo som myndigheterna där systematiskt har diskriminerat. Och man undrar varför. Ingen människa ska användas som bricka i ett politiskt spel. För detta finns mer effektiva åtgärder.

Romers rättigheter är likasjälvklara som alla andras. Att Sverige får kritik av Europarådet är allvarligt, lösningen inte nödvändigtvis att gå Kosovos styre till mötes.