Sluta aktivitetshetsa

Personligt Artikeln publicerades
Pressa inte barnen till att börja med fritidsaktiviteter för tidigt, man behöver få känna efter själv vad man är sugen på och när. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
Pressa inte barnen till att börja med fritidsaktiviteter för tidigt, man behöver få känna efter själv vad man är sugen på och när. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur viktigt är det med fritidsaktiviteter och i vilken ålder ska man börja? Var lyhörd för vad barnet vill och tänk på hur långa dagarna blir, råder barnpsykologen.

Scheman på kylskåpet och ett ständigt skjutsande till aktiviteter och träningar. En aktiv fritid för barnen låter ju viktigt och fint. Det är lätt att börja snegla åt sidorna och jämföra sig med andra familjer; kanske ska min femåring också börja träna fotboll nu när grannbarnen gör det?

– Det är viktigt att komma ihåg att det är barnets intresse som är det viktiga, inte förälderns, säger psykologen Ingrid Gråberg, som har mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och föräldrar.

– Visst är det nyttigt att vara ute och röra på sig, men om barnet är helt ointresserat av att börja på till exempel fotboll och hellre sitter med näsan i en bok tycker jag att man som förälder ska respektera det.

I dag finns det organiserade aktiviteter för barn i alla åldrar. Redan på barnavårdscentralen möts nyblivna föräldrar av en anslagstavla full av reklam för aktiviteter som babysim, babysång och babyyoga.

– Många föräldrar tror nog att de måste göra sådant för barnets utvecklings skull, men så är det absolut inte, säger Ingrid Gråberg. Små barn har inget behov av aktiviteter i grupp. Det där är mer till för föräldrarnas sociala umgänge – vilket i och för sig är positivt.

Är det dags att börja med aktiviteter när barnen är fyra-fem?

– Det beror helt på barnet. Det är absolut inte nödvändigt, men så länge barnet verkar tycka att det är kul så kan man göra det.

En lämplig aktivitet i den åldern kan vara något som är baserat på lek en gång i veckan, utan krav.|

– Men man bör tänka på att förskolebarn redan har varit med om en hel del aktiviteter i grupp under dagen. Då kan det bli lite för mycket att direkt åka i väg på ytterligare en gruppaktivitet, säger Ingrid Gråberg.

Hon menar att det är viktigt att det också finns oplanerad tid kvar för återhämtning. Det ska finnas utrymme för barnen att bara göra det som faller dem in.

När det kommer till att välja aktiviteter är det viktigt att man är lyhörd för barnets intressen.

– Den vanligaste frågan jag får är hur man ger sitt barn bra självkänsla. Det gör man genom att lyssna på barnet och respektera det. Att försöka övertala henne eller honom att börja på en aktivitet för att andra gör det eller för att man själv av någon anledning tycker att det är bra är inte att respektera, säger Ingrid Gråberg.

Hon tror att föräldrar ibland fastnar i sina egna drömmar och intressen. Man tänker att "det här hade jag velat göra när jag var liten", men glömmer bort att det barn man har framför sig kanske har helt andra önskningar.

Men visst kan man behöva hjälpa till att hitta aktiviteter som passar. Ingrid Gråberg säger att det kan vara viktigt om man har ett blygt barn.

– Om man tror att barnet faktiskt skulle tycka att det var kul att komma iväg på någon aktivitet, men inte riktigt vågar, kan man komma med förslag som verkar passa och vara stöttande. Det handlar om att hjälpa barnet över tröskeln, säger Sofia Molin, som är kurator på Bris.

Hon förklarar att hon upplever att självvalda fritidsaktiviteter – som någon form av idrott, kan vara något väldigt positivt för barn som har det jobbigt.|

– Det kan ge vila och hopp när annat är svårt. Dessutom kan barnen träffa bra vuxna förebilder genom sina fritidsaktiviteter.

Karin Persson/TT

Fakta

Tips

+ Vänta tills barnet visar intresse. Det är ingen brådska.

+ Var lyhörd för vad barnet vill. Alla är olika. Vissa tycker att det är kul med fysiska aktiviteter medan andra gillar att sitta och läsa i lugn och ro.

+ Fråga dig om det är du eller barnet som vill hålla på med en viss fritidsaktivitet.

+ En organiserad fritidsaktivitet behöver inte vara en idrott. Barnet kanske vill spela schack eller hålla på med teater. Om barnet kommer med egna idéer på vad han eller hon vill göra - uppmuntra och försök hitta ett bra ställe att utöva intresset på.

+ Som förälder till ett mindre barn kanske du har bättre överblick över vad som finns att välja på i närheten av hemmet. Presentera sådana aktiviteter som ditt barn skulle kunna tycka var roliga _ men pusha inte.

+ Tvinga inte ett barn som vill sluta med en aktivitet att fortsätta.|

+Tänk på att barnet också behöver tid att göra ingenting, eller bara det som faller det in. Det måste också finnas tid över till skolarbete.

+ Jämför er inte med andra familjer.

+ Gör saker tillsammans på fritiden. Tänk på att vara ute i skogen eller ta en cykeltur tillsammans med familjen också är ett sätt att röra på sig och få frisk luft.

Visa mer...

Fakta

Barn och fritidsaktiviteter

+ Av barnen mellan 10 och 12 år idrottar 74 procent minst en dag i veckan. I åldersgruppen 13-15 är den siffran 66 procent. Något fler pojkar än flickor idrottar.|

+ 34 procent av barnen i åldern 10-12 år uppger att de deltar i aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan. För åldersgruppen 13-15 år är den siffran 24 procent.|

+ 27 procent av alla flickor mellan 7 och 15 år spelar ett instrument. Bland pojkar i samma ålder är det 24 procent som spelar ett instrument.

Källa: SCB

Visa mer...