Otrohetens pris

Personligt Artikeln publicerades
"Efter ett sådant här svek befinner man sig i en känslomässig berg- och dalbana", säger parterapeuten Laila Dahl. Hennes man var otrogen efter 25 års äktenskap.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
"Efter ett sådant här svek befinner man sig i en känslomässig berg- och dalbana", säger parterapeuten Laila Dahl. Hennes man var otrogen efter 25 års äktenskap.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Går det att rädda ett förhållande där den ena parten har varit otrogen? Vi pratade med par- och relationsterapeuten som själv blev bedragen - och som skrev en bok om vad som hände sedan.

Laila Dahl och hennes make Jan hade varit gifta i 25 år när han plötsligt visade en bild på ett nyfött barn - ett barn som han hade fått med en annan kvinna. Han var olycklig och ångerfull. För Laila rasade världen, men innan hon tog ett beslut om att stanna eller gå ville hon förstå varför de hade hamnat där. Resultatet blev "Att gå sönder och bli hel igen. Finns det läkning efter otroheten?", boken hon själv saknade när hon sökte stöd under krisen. Jan medverkar också med ett par kapitel.

Laila Dahl är par- och relationsterapeut och träffar många som har varit med om samma sak som hon. Otrohet är ofta ett flyktbeteende. Vissa flyr in i alkohol, andra in i spel.|

– Det är ett sätt att kortsiktigt lösa en tomhet i tillvaron. Men man kan inte lösa problemen i relationen genom att gå utanför relationen.

Laila och Jan, som har tre barn tillsammans, började gå i terapi. De bestämde sig för att låta åtta månader gå utan att ta några beslut.|

– Efter ett sådant här svek befinner man sig i en känslomässig berg- och dalbana. Ena dagen är det bra, nästa är man redo att gå. Vi ville undvika att göra något förhastat.

Till slut beslutade sig Laila för att ge Jan en chans till.

Kan man verkligen bygga upp tilliten igen efter en otrohet?

– Ja, det är möjligt. Men det är viktigt att den som har varit otrogen gör sitt jobb och går partnern till mötes - till exempel genom att ge utrymme för alla känslor och frågor utan att gå i alltför starkt försvar. Den som har svikit behöver förstå att icke-tilliten är en konsekvens av det känslomässiga kaos man har orsakat.

Laila Dahl berättar att hon har klienter som nästan ber om ursäkt för att de inte längre känner tillit.

– Men det är ju snarare ett sunt beteende på grund av något osunt i relationen. Den som har blivit bedragen ska heller aldrig ta på sig skulden för det. Otroheten är ett val som den otrogne måste stå för. Däremot behöver båda fundera på vad som var deras del i hur relationen såg ut före otroheten.

Laila och Jan hittade tillbaka till varandra, men efter en upprepad otrohet från Jans sida, valde Laila att skilja sig. De har dock behållit sin vänskap.

Kan man säkra sin relation från otrohet?

– Man kan jobba på att uppmärksamma sina känslor och behov och kommunicera dem till partnern. Ofta vill vi att den andre ska vara en tankeläsare. Tycker man till exempel att man har sex för sällan så är det bättre att prata om det och sedan försöka göra något åt det - till exempel dejta mer på tu man hand utan barnen. Då slipper man kanske hamna i känslan: Bara jag får uppleva förälskelse igen så blir allt bra.

Laila Dahl tycker att synen på otrohet i dagens samhälle är ganska nonchalant, och att bilden som|förmedlas|av kärlek och sex inte är speciellt sund.

– Det är mycket raljerande löpsedlar. Dessutom är det väldigt svart eller vitt. Man säger till exempel: "En gång otrogen - alltid otrogen" eller "om det hände mig skulle jag gå direkt". Men när man väl står där är inte svaren så enkla.

Reds anm: På Laila Dahls begäran upplyser vi om att även Jan har läst och godkänt den här artikeln.

Karin Persson/TT

Fakta

Om du har blivit bedragen

+ Sätt som ett första mål att så långt det är möjligt och med tiden bli hel i dig själv igen.

+ Känn alla känslor, tillåt dig att rasa och resa dig igen.

+ Be den som har svikit dig om svar på de frågor du anser nödvändiga för att förstå vad som har hänt.

+ Var uppmärksam så att du inte låter enbart dina känslor styra dina tolkningar.

+ Hitta några personer som du litar på att prata med, och minst en person som får veta allt.

+ Ta inte på dig ansvaret för otroheten, men fundera på vad som var din del i hur relationen såg ut tidigare.

Visa mer...

Fakta

Om du har varit otrogen

+ Ge utrymme för din partners alla känslor, även de motsägelsefulla, utan att gå i starkt försvar.

+ Ta professionell hjälp för att utreda och bearbeta vad din otrohet stod eller står för.

+ Våga känna och erkänna dina känslor för dig själv och för partnern, även skuld och skam.

+ Visa på en sann insikt och ånger, och följ upp i handling. Låt din partners behov av trygghet, tillit och tecken på beslutsamhet från din sida visa vägen.

+ Så småningom, acceptera och förlåt dig själv.

Visa mer...

Fakta

Förebygg otrohet

+ Var uppmärksam på dina egna känslor och behov och träna dig i att vara tydlig med dem i din relation.

+ Träna på att lyssna på din partners känslor och behov.

+ Tänk på att medias och omvärldens framställning av kärlek och sex inte alltid är sann och sund.

+ Om fantasier om någon annan än din partner börjar locka och dra i dig - låt dem inte "bygga bo".

+ Kan frestelsen till otrohet handla om en flykt från olösta konflikter (inom dig själv, med din partner eller med någon annan)? I så fall - ta tag i det i stället.

+Vad är det som lockar i stunden? Spänningen, äventyret, bekräftelsen? Gör allt för att prata om och återskapa det i din relation.|

Källa: "Att gå sönder och bli hel igen. Finns det läkning efter otroheten?" (Libris, 2015) av Laila Dahl.

Visa mer...