Med skolan i resväskan

Personligt Artikeln publicerades
Att gå i skolan i ett annat land kan vara både spännande, lärorikt och svårt. Ofta går det bra att byta mellan olika länders system, men inte alltid. Foto: Jessica Gow/TT
Foto:JESSICA GOW / TT
Att gå i skolan i ett annat land kan vara både spännande, lärorikt och svårt. Ofta går det bra att byta mellan olika länders system, men inte alltid. Foto: Jessica Gow/TT

Visst låter det som en dröm - att packa väskorna och sticka iväg tillsammans på långresa hela familjen. Men hur ska man lösa barnens skolgång? Vi frågade Skolverket och pratade med en familj som bytte livet i Sverige mot ett år i Australien.

Svenskar reser allt mer och vi tar gärna med oss barnen. Men har man barn i skolåldern är det lite knepigare att bara sticka iväg. Hur gör man egentligen när man vill vara borta lite längre? Får man till exempel hemskola barnen om man vill segla jorden runt?

Anna Medin, som är jurist på Skolverket, förklarar att barn kan beviljas ledighet en begränsad tid. Om man vill vara ledig mer än tio dagar per läsår, utöver loven, är det rektorn som tar beslutet. I bedömningen tittar man på barnets studiesituation och vilka möjligheter som finns att kompensera för undervisningen.

– Ska man vara borta en längre period, till exempel en hel termin eller ett helt läsår, måste man be om tillstånd att få uppfylla skolplikten på annat sätt, säger Anna Medin.

Det kan till exempel vara att låta barnen gå i en svensk utlandsskola. I enstaka fall, och främst i de lägre årskurserna, kan så kallad hemundervisning vara en godtagbar ersättning.

Men det är långt ifrån en självklarhet att man får tummen upp. Enligt den nya, mer strikta, skollagen ska det finnas mycket starka skäl till att ett barn ska få uppfylla skolplikten på annat håll. Resor nämns dock som ett tänkbart fall.

Vid längre perioder utomlands kan hemkommunen bestämma att skolplikten upphör i Sverige.

– Om man kommer fram till att det handlar om en varaktig vistelse utomlands råder inte skolplikt längre, och inget medgivande behöver ges, förklarar Anna Medin.

När Joel Sohlberg från Uppsala fick ett årslångt forskarstipendium i Melbourne i Australien åkte han och sambon Line Strand dit med sina tre barn; Abbe som då var två, Maja som var fem och Emil som var nio. Eftersom de skrev sig i Australien under året upphörde skolplikten för barnen hemma. När de kom fram tog de kontakt med närmaste skola och välkomnades med öppna armar. Den yngsta sonen Abbe var hemma med Line, medan Emil började i fjärde klass och Maja i förskoleklass.

– Speciellt Maja, som är väldigt utåtriktad och vill kommunicera, var lite frustrerad över engelskan i början, säger Joel och skrattar.

Det bästa med året i Australien var att hela familjen var med, säger Joel. Eftersom det fanns en bortre tidsgräns för vistelsen passade de på att göra och se så mycket som möjligt. Då bekantskapskretsen var mindre umgicks de mycket med varandra. Men de fick också många nya vänner.

– En sak som var positiv med att ha barnen i skolan utomlands var att vi fick vänner bland andra föräldrar som hade barn i skolan.

Det var heller inga problem att tillgodoräkna skoltiden i Australien när de kom hem. Men visst fanns det en del saker som skiljde sig mellan skolsystemen.

– I Australien börjar de skolan tidigare och Emil, som hamnade i en klass med jämnåriga, gick då i en klass över den han skulle ha gått i Sverige, vilket blev ganska utmanande.

Omställningen tillbaka till den svenska skolan var inte heller helt lätt.

– Ljudvolymen är till exempel mycket högre här hemma. Det var lugnare i skolan i Australien.

Det var lärorikt att se skillnaderna mellan skolorna, förklarar Joel. De insåg till exempel hur skönt det är att det finns skolmat i Sverige, men så fanns det andra saker han tycker att skolan i Australien hade lyckats bättre med. Som disciplinen.

Men något av det absolut bästa med skoltiden i Australien var att barnen blev så bra på engelska, det har de haft stor nytta av.

Joel och Line har aldrig varit rädda för att resa med barnen. När Emil var två år åkte de en månad till Bangladesh. Och drömmen finns att göra en lång resa igen. Joel påpekar att det möjligen skulle vara lite svårare att vara borta länge med barnen nu när de har blivit lite större. Kompisarna hemma är till exempel viktigare nu.

– Men visst vore det kul att göra en till resa. Året i Australien var en positiv upplevelse för hela familjen, och barnen pratar med glädje om skoltiden där.

Karin Persson/TT

Fakta

Skolbarn och utlandsresor

+ En elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med kortare ledighet avses upp till tio dagar per läsår utöver loven.

+ Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med ett skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det kan bara bli aktuellt om eleven fortfarande betraktas som bosatt i landet. Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt tas av hemkommunen och får bara avse ett år i taget. I enstaka fall, och främst i de lägre årskurserna, kan så kallad hemundervisning vara en godtagbar ersättning för skolgång.

+ Svenska utlandsskolor ska erbjuda en undervisning som motsvarar den i Sverige. Skolorna får statsbidrag och granskas av Skolinspektionen. Skolor finns listade hos Skolverket: www.skolverket.se.

+ Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Bedömningen av detta görs av hemkommunen. Vid återvändandet till Sverige är barnet välkommet tillbaka till skolan.

Källa: Skolverket

Visa mer...