Pressfrihet under press

Opinion Artikeln publicerades

Anklagelser om att politiker i Hässleholm har påverkat tidningen Norra Skåne är ytterst allvarliga.

Det tryckta ordet har fortfarande en överlägsen förmåga gentemot det digitala, det går inte att ändra i efterhand. Vad som står i en papperstidning väger på det sättet tyngre än det som läggs ut på nätet. Det är alla som arbetar med tidningar väl medvetna om.

”Att låta fakta tala, det är grunden för all granskning. Men vi har ibland haft för bråttom att publicera saker. Vi kanske har varit för ivriga, ibland ska man ha mer is i magen.”

Det säger Mimmi Karlsson-Bernfalk, chefredaktör och ansvarig utgivare på Norra Skåne till Kristianstadsbladet (5/5). Det vill säga den person som dels ytterst leder arbetet på tidningen, dels den som enligt lagen är ansvarig för allt som publiceras. Eventuella felaktigheter i tidningen kan hon inte lasta någon annan för. Användandet av det lilla men så betydelsefulla ordet ”vi” antyder att hon inte tar sitt eget uppdrag på fullt allvar.

Bakgrunden är de händelserpå Norra Skåne som blev kända i förra veckan. Efter att den grävande reportern Berit Önell blivit omplacerad valde nyhetschefen Anders Kauranen att hoppa av sin chefstjänst. Omplaceringen av Önell skedde efter att kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) i Hässleholm i en insändare i Norra Skåne riktat hård kritik mot tidningens granskning av kommunen. Han skriver: ”Tidningen är en väldigt destruktiv kraft i vår kommun och man borde ta sig en allvarlig funderare på om man överhuvudtaget har något ansvar för att förmedla en positiv bild av Hässleholms kommun.”

I klartext menar Palmgren att tidningen ska vara en hejaklack till en kommun. Det är att gravt missförstå en lokaltidnings roll i samhället.

Pär Palmgren skickade även brevet till tidningens bolagsstyrelse. Vad som sedan hänt är inte helt klarlagt. Berit Önell och Anders Kauranen menar att omplaceringen av Önell skett efter kritik från ledande politiker i Hässleholm och att chefredaktören Mimmi Karlsson-Bernfalk fått det uppdraget direkt av tidningens styrelseordförande Håkan Mattsson.

De anklagelserna tillbakavisas Mimmi Karlsson-Bernfalk som menar att det är ett internt personalärende. Hon antyder också att den granskning som Berit Önell gjort innehåller felaktigheter. Men att Karlsson-Bernfalk själv inte står för vad som publicerats i tidningen är mycket graverande.

Det är också anmärkningsvärt att tidningens styrelseordförande Håkan Mattsson inte kommenterat anklagelserna att han ska ha påverkat chefredaktören. Utan tvekan kastar det en mörk skugga över hela affären.

För att journalistikenska överleva måste pressen stå från yttre påverkan från politiker och andra makthavare. Att vika sig för lokala politiker är att svika uppdraget från läsarna. En fri press är viktig för att medborgarna ska kunna göra informerade val när de ska rösta fram sina företrädare. Det är en av grundpelarna i demokratin.

Affären på Norra Skåne visar att tidningsledningen har en lång väg att vandra för att återfå läsarnas förtroende.