Madeleine Brandin: Upplysning 2.0

Opinion Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Edison revolutionerade våra liv med glödlampan 1.0, nu lever vi i ljusets 2.0 med svindlande möjligheter.

Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där intet mörker är” skrev Erik Blomberg. Vi som bor på landet ser stjärnhimlen, en lyx som storstadsbor förlorat. Ett starkt gulrött sken lyser upp himlavalvet på kilometers avstånd. Stjärnorna bleknar. Det är tomatodlingens växthus utanför Trelleborg, med 130 000 kvadratmeter är den Sveriges största tomatplantage. Belysning är en av hemligheterna. Framtidens stadsodling kan ske utan tillgång till vare sig jord eller sol. Det unga företaget Grönska utvecklar hydroponisk odling, i stället för jord används lecakulor, stenull eller liknande. Det som behövs är artificiellt ljus, mycket ljus.

Vi har under helgerna glatt oss åt en belyst utemiljö. Med ledljusteknik har det blivit billigare och säkrare att illuminera gårdar och stadsrum mörka vintermånader. Nordbor har en speciell ljuslängtan, på sommaren får inte en solglimt gå till spillo, på vintern lyser inbjudande lampor i fönstren. Skickligt anbringad belysning ger spännande stadsrum. Det finns gator där man glad går över imaginära färgscenerier eller bokstäver, skapade genom dold belysning ovanifrån. Ofta blir det bäst att belysa från husen över marken, inte lysa på fasaden, det gäller även villor. Kyrkor och andra offentliga byggnader ska förstås gärna lysas upp. Klostret i Ystad är ett magiskt exempel. Att stå i Skåre hamn och blicka ut över mörka vatten i lampans silversken gör en knäsvag och salig.

Ljus handlar också om trygghet och säkerhet. I bland annat Simrishamn och Trelleborg har man gjort trygghetsvandringar, där invånare, kommun, BRÅ och polisen gemensamt noga iakttar gångvägar, busshållplatser och öppna torg. I Sjöbo har elever och lärare vandrat i sin egen skolmiljö. Genomtänkt ljus är alltid viktigt. Det ska inte bara vara ljus över ”offret på stigen”, utan ljus in över buskarna vid sidorna.

Regeringen har uppdragit åt energimyndigheten att göra en nationell kraftsamling inom Global Lightning Challenge. Kommuner och företag uppmanas att byta belysning för att halvera elanvändningen. Det är bra. Men räcker inte. Man får inte fokusera bara på tekniska lösningar och armaturer. Ljus styr form, funktion och atmosfär, skapar rumslighet och påverkar humör och hälsa.

Några Malmöskolor har på prov bytt armaturer i klassrummen så man fått mycket kraftigare ljus och ett färgspektrum som liknar dagsljus. Det gav omedelbar effekt på eleverna, de kände sig piggare och gladare, presterade bättre.

Licht, mehr Licht, lär Goethe ha utropat på dödsbädden. Mörkret är ljusets mor, dagrar och skuggor vill vi också ha i växelspel. Ljussättning är en växande samhällskonst som vi ska hålla ögonen öppna för.