Madeleine Brandin: Tamt om demokrati

Opinion Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Demokrati är inte något självklart utan måste försvaras.

Gul och blå är vår svenska flagga. Gul som solen, som rapsen och som den lysande glädjen. Blå som himlen och havet, blå som hoppet. Inga jordbävningar, inga krig, men tåg, bussar, vägar och gator, sjukhus där man kan få en hjärtoperation även om man inte har pengar, skolor för alla barn, dagstidningar och radio och teve, friskt rinnande vatten, universitet och studielån för alla, snälla poliser, kung, regering och riksdag, fria och jämställda kvinnor och män. Lyckligt lottad den som fått boplats just här i ett fritt och modernt land.

Demokrati betyder folkstyre och det kräver ansvarstagande. Det betyder att fritt få uttrycka sin åsikt, men respektera att det finns olika uppfattningar. Våra vänorter i forna DDR tyckte det var en konstig demokrati när 51 bestämmer över 49. I en diktatur bestämmer 80 eller 90 eller en enda över alla andra. 49–51 är inte ett problem utan själva finessen.

Partierna närmar sig varandra för att få majoritet i valen. De 49 kommer att kritisera de 51. Det starka ifrågasättandet av de svåra besluten är demokratins grundsten, och genom ständigt pågående samtal och analys mejslas fram hur samhället ska byggas.

2014 års Demokratiutredning släpptes härom­dagen. Partierna tappar medlemmar, och politiken famlar efter nya former. Utredningen konstaterar att demokratin i Sverige är djupt förankrad, men det politiska inflytandet är inte jämnt fördelat. Lågutbildade, kvinnor och utrikes födda har lägre valdeltagande. Så är det ännu värre uttalat i USA, där bara varannan går och röstar.

Utredningen vill stärka kommunfullmäktige mot kommunstyrelser, man föreslår att medborgare direkt ska kunna komma till tals, och också att det ska vara fler medlemomröstningar i partierna. Många kommuner, som till exempel Trelleborg och Skurup, har redan öppnat för att lämna medborgarförslag. Utredningen föreslår att denna rätt ska gälla alla kommuner och även riksdagen, den ska då kallas folk­motion. Kravet är att den stöds av minst 1 procent av de röstberättigade. Motionen ska kunna lämnas in digi­talt, och så ska också stödet kunna registreras.

Demokrati är inget som bara finns. Den införs inte heller bara för att man säger det. Erfarenheterna från Tahrirtorget visar tyvärr motsatsen. För att inte tala om Syrien, där tusen olika grupperingar strider mot Assad.

Det är oroligt i världen. Islamism är en otäck kraft som vi inte förstår oss på och som opererar överallt. EU skakar och kan kollapsa, vad händer med England och i Polen. Sveriges demokrati har byggts upp långsamt, fröken Friman i Stockholm hade inte rösträtt för bara hundra år sedan. Detta måste värderas och försvaras.

Demokratiutredningen behandlar inte de brännande frågorna utan känns som en avlagd kofta från 1968, omodern och kan inte längre värma någon.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt.

Visa mer...