Madeleine Brandin: Planen och drömmen om framtiden

Opinion Artikeln publicerades

Vem bryr sig om kommunens översiktsplan? Varje kommun ska ha en sådan, och den ska vara aktuell. Där redogörs för hur mark och vatten ska användas och hur riksintressen och allmänna intressen ska vårdas.

Jag var nyfiken och bad att få ett ex av respektive kommuns översiktsplan. Skurup och Sjöbo kom med vändande post, båda var antagna 2009. Simrishamn bad mig läsa nätversionen i väntan på beslut hösten 2015. Trelleborgs ÖP och fördjupade ÖP för staden hade jag redan. Ystad har en fördjupning av ÖP utställd sommaren 2015. På Tomelillas hemsida står att man arbetar med en ny sedan 2011.

ÖP innehåller många fina ord, långsiktigt hållbar, god boendemiljö, trygg, trivsam. Kommunerna vill växa. Det gäller överlevnaden och skatteintäkterna.

I Trelleborgs ÖP vill man utveckla ”sjöstaden”, men man jobbar inte för det. Man har hittills jobbat för längre färjor, fler lastbilar och en ringväg. I Skurups ÖP finns byalagens tankar redovisade. I Simrishamns kommun är VA-utbyggnaden en fråga som måste lösas innan nya bostadsområden kan byggas.

I småländska Ljungby levde och verkade Sven Ljungberg (1913- 2010), en skicklig konstnär. Ljungby utsattes för ett häftigt rivningsraseri, nästan hela den gamla trästaden ersattes med nya varuhus och parkeringsytor. Trädalléer höggs ned besinningslöst för att göra plats för trafikleder. Ljungberg uppvaktade arg och förtvivlad politiker och tjänstemän, men ”de visste bäst”. Då skrev han en bok om förloppet illustrerad med 46 träsnittsgravyrer.

Detta var 1980-tal. Samma sak skedde i många orter runt om i Sverige. Kultur i form av äldre arkitektur stod inte högt i kurs. Vi vet nu hur det gick. Människors förväntan att det nya byggandet skulle bli bättre än det gamla förbyttes i misstro.

ÖP är en utomordentlig kunskapsbank. Där står om skånelängor, gravhögar och industriminnen, naturmiljön beskrivs som lövskog, ängsmark, rara orkidéer och hotade amfibier. Man kan också läsa om VA och sopor, om vindkraft och fjärrvärme, om skolor och sjukhus. Allt detta som är förutsättningarna, tillgångarna och restriktionerna. Varje kommun har en egen unik karaktär att ta hand om.

Men sedan kommer det svåra, framtidsvisionen. Nya stadsdelar och cykelvägar, omvandling av hamnområden. Lust och härlighetsvärden. Det är den konkreta kartbilden, inte de vackra orden, som visar om visionen håller. Vem vet då bäst? Intresset är måttligt. Politiker går inte till val på ÖP. Invånarna tycker den är abstrakt. Men en ÖP har ingen garanti att bli uppfylld. Tvärtom. Framtiden kan inte planeras fram! Kunskapsutbyte och beredskap inför nya påhitt är det viktiga, inte dokumentet.

Som Eisenhower sa inför dagen D: ”The plan is nothing, planning is everything.”