Hysterin om invandringen

Text: Johanna Nylander
Publicerad 16 april 2012 6.25 Uppdaterad 16 april 2012 11.58
Större eller mindre text

Johanna Nylander.
Invandringen i Malmö har spårat ur. Inte spårat ur som i att det är för många som flyttar till Malmö, eller att invandringen till staden eller landet skulle vara för omfattande eller problematisk i sak.

Det är begreppet invandring som nästintill alla från höger till vänster tycks stå handfallna inför.

Från borgerligt håll får man allt oftare höra att man inte får vara så politisk korrekt att man inte vågar tala om invandringens negativa konsekvenser. Från vänsterhåll förminskas invandrare slentrianmässigt till en grupp som inte anses kunna ta hand om sig själva.

Det har satts likhetstecken mellan att människor flyttar till Skåne från andra länder, och att brottslighet, arbetslöshet, social utsatthet och misär ökar för både de inflyttande och de infödda. Tittar man på statistik kan man alltid hitta skillnader mellan olika former av befolkningsgrupper, men det är vad man gör med skillnaderna som är problemet.

Vad än siffrorna säger är etnicitet ingenting man kan bygga politik på. Gör man det degraderar man människor till grupper i stället för att se alla som individer och låta rättsstaten och civilsamhället göra sitt. Brottslighet skall inte ursäktas eller förklaras bort – den skall utredas och straffas. När människor, oavsett ursprung, inte upplever några konsekvenser av att bete sig illa hamnar en stad eller ett område snabbt i en negativ spiral. I ett sådant samhälle tillåts skitstövlar ta allt mer plats, och brottsligheten blir organiserad.

Man kan tala om statistik, överrepresentation och siffror som säger det ena eller andra, men till sist handlar allt om individer och eget ansvar. Ett humant, demo­kratiskt och liberalt samhälle måste hålla sig med system som behandlar människor lika, oavsett var man är född, uppvuxen och bor. När ett sådant samhälle i stället börjar stifta lagar och regler baserat på religion, kultur eller ursprung, vare sig de är för eller emot, reduceras hela samhället till en kamp mellan gruppintressen där individer faller mellan stolarna.

På samma sätt bidrar ett omfattande välfärdssystem oundvikligen till stora skillnader mellan gruppen medborgare och nyinflyttade.

För de allra flesta är familjen, vännerna och det närstående samhället mycket viktigare än det som händer på andra sidan jordklotet. En helt naturlig och rätt självklar känsla. Det är området nära som går att påverka, men jorden blir mindre och mindre när det kommer till kommunikationsmöjligheter och avstånd. För att kunna etablera nya gemensamma närområden måste lagar och regler ta hänsyn till att människor flyttar och strunta i vilken kultur, religion, ursprung eller fritidsintressen de än må ha.

Det handlar om ren och skär anständighet att bygga ett samhälle där fler kan få plats.

Johanna Nylander är marketing och PR-manager i Köpenhamn.

Större eller mindre text43 läsare har reagerat på denna artikel

47% är glada

5% är likgiltiga

9% är nyfikna

40% är arga


Hur reagerar du på "Hysterin om invandringen"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
Mest läst på Johanna Nylander
Mer från Johanna Nylander
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu