Sjöfartsverket måste engagera sig mer

Publicerad 11 maj 2012 6.15 Uppdaterad 12 maj 2012 10.10
Större eller mindre text

Debatt.
Alliansen har lyft fram hamnen i Trelleborg som en av Sveriges tio viktigaste för godstransportssystemet. Den pågående hamnutbyggnaden kräver ett större engagemang från Sjöfartverkets sida. Det skriver riksdagsledamoten Boriana Åberg (M).

Det talas ofta om HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör när det handlar om skånsk infrastruktur och kommande satsningar. Detta trots att 95 procent av vårt lands import och export går via sjövägen till svenska hamnar. Handel med andra länder har genom historien bidragit till Sveriges välstånd och framgång vilket därför fortsatt förutsätter en väl fungerande infrastruktur om vi ska kunna hävda oss som en öppen och frihandelsvänlig nation.

I Skåne börjar kontinenten och porten till resten av Europa öppnas upp via hamnen i Trelleborg. Som handelslänk för Skandinavien gentemot EU spelar Trelleborgs hamn därmed en viktig roll för näringslivet i regionen som spänner ifrån södra Sverige till Tyskland, Polen och Baltikum. Redan i dag är Trelleborgs hamn Skandinaviens största roro-hamn och den näst största hamnen i Sverige för godstrafik, efter Göteborg. På femton år har trafiken via hamnen fördubblats, inte minst tack vare EU:s utvidgning österut. Man arbetar även för att skapa en miljövänligare sjöfart och hamnen räknas som Östersjöns klimatsmartaste.

Den moderatledda alliansen har lyft fram hamnen i Trelleborg som en av Sveriges tio viktigaste för godstransportssystemet i vårt land, vilket visar att den inte endast är regional utan har stor nationell betydelse för den svenska handelsflottan. Inom ramen för EU:s transportvision fram till 2050 har Trelleborgs hamn genom sitt strategiska läge tillsammans med hamnarna i Malmö och Köpenhamn även valts ut som en framtida medlem i europeiska Core Network för transport.

Trots sin framgång och framtidsinriktade vision som ett verkligt transportnav i norra Europa riskerar emellertid Trelleborgs hamn att hamna i bakvattnet. Sällan kommer just dess betydelse för svensk industri fram i debatten. För att fortsätta utvecklas krävs det därför att nya investeringar möjliggörs och att en samverkan mellan privata aktörer, region och stat påbörjas. I ett första steg genomförde alliansen närtidssatsningen på infrastruktur 2009–2010 som innebar en utbyggnad av E6 mellan Malmö och Trelleborg, och som är av omfattande vikt för godstrafiken som utgår via Trelleborgs hamn. Sommaren 2009 invigdes även en ny järnvägsterminal vid hamnen som underlättar lastningen av godståg.

Det senaste projektet som Trelleborgs hamn påbörjat med nya vågbrytare, muddring av farled samt fyra nya färjelägen är mycket kostsamt och kräver större engagemang från Sjöfartverkets sida. Inte minst med tanke på att 79 miljoner kronor går från rederierna till Sjöfartsverket i form av farledsavgifter.

Boriana Åberg (M)

riksdagsledamot för Södra Skåne

Större eller mindre text5 läsare har reagerat på denna artikel

60% är glada

0% är likgiltiga

0% är nyfikna

40% är arga


Hur reagerar du på "Sjöfartsverket måste engagera sig mer"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar MarcusCato  2 veckor sedan
  • Är detta en signal från Moderaterna om att staten  vill ta över huvudmannaskapet för Trelleborgs hamn?
  • avatar beskadroppar  2 veckor sedan
  • Någon större omtanke för den svenska handelsflottan när man "lyfte fram" de tio viktigaste hamnarna i Sverige kan jag inte minnas jag hört eller läst något om. Försåvitt jag minns rätt så var det mest baserat på strategiskt viktiga hamnnoder i det svenska godstransportsystemet, men inget om vilka som utför sjötransporterna eller kommer att göra detta i framtiden.
  • avatar Ingeborg Reinlert  2 veckor sedan
  • "Hamnen räknas som Östersjöns klimatsmartaste"? Hade varit bättre att artikelförfattaren avhållit sig från att använda sig av klyschor. Per definition: vad är att vara klimatsmart? Dessutom har artikelförfattaren fel när hon påstår att Trelleborgs hamn är Skandinaviens största roll on- roll off hamn. Det är Göteborg som är Skandinaviens största, därefter kommer Helsingborg. Men man kan kanske inte förvänta sig en mer sakkunnig research från den som helst kopierar vad informationsansvarige på Trelleborgs kommun redan bjudit på.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu