Skånes tillväxt hotas

Publicerad 9 maj 2012 6.15 Uppdaterad 9 maj 2012 11.29
Större eller mindre text

Debatt.
Om samhällen i jordbruksbyggd ska kunna fortsätta utvecklas kommer en del jordbruksmark av nödvändighet att behöva tas i anspråk för bostäder. Det skriver ledande politiska företrädare för sex sydvästskånska kommuner.

I mars presenterade Länsstyrelsen i Skåne län ett förslag till nollvision för exploatering av åkermark. Tanken är att all bostadsutbyggnad i Skåne skall ske inom tätortsområdena genom förtätning. Förslaget som är en del av ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen är nu ute på remiss till mitten av juni.

Flera av de övriga åtgärdsförslagen som presenteras är utmärkta, men nollvisionen för åkermarksexploatering är feltänkt och tycks härröra snarare från sörgårdsromantik och ensidigt åkermarksfokus, än från det stora behov av bostäder som är en realitet i sydvästra Skåne.

Länsstyrelsen är inte ensam om dessa tankegångar. I en aktuell debattartikel (TA 27/4) ser Otto von Arnold (KD) de skånska kommunernas planering som ett hot mot jordbruksmarken och han vill stoppa byggandet på åkermark. Som ledande politiska företrädare för sex sydvästskånska kommuner vill vi gärna påpeka det orimliga i detta synsätt.

Skåne växer stadigt. Ända sedan 1960-talet har befolkningsökningen varit snabbare här än i övriga landet. Den största delen av ökningen beror på att människor väljer att flytta hit. Skälen att man flyttar till Skåne är många. Attraktiv arbetsmarknad, utmärkta utbildningsmöjligheter, närhet till övriga Europa, utvecklad infrastruktur och spirande framtidstro är några av skälen.

Trycket på bostäder är hårt. Befolkningsökningen sker i mycket snabbare takt än nya bostäder tillkommer. Bland annat Boverket uttalade i somras att bostadsbyggandet är för lågt för att möta behoven hos en växande befolkning. Som en konsekvens av detta har priserna ökat kraftigt det senaste decenniet, samtidigt som köerna till hyresbostäder blivit allt längre. Den verklighet vi upplever i de sydvästskånska kommunerna kan inte mötas med en skrivbordsprodukt kallad ”nollvision”.

Om samhällen i jordbruksbyggd ska kunna fortsätta utvecklas kommer en del jordbruksmark av nödvändighet att behöva tas i anspråk för bostäder. Människor efterfrågar nämligen olika typer av boendemiljöer. Somliga vill bo i lägenhet mitt inne i stadskärnan, andra vill hellre bo i villa eller radhus i gröna ytterområden. Ibland går det att förtäta redan befintlig bebyggelse, men ofta blir det utdragna processer med grannar som överklagar och ibland är det helt enkelt inte möjligt att bygga tätare än vad det redan är.

Är det då ett avgörande problem att jordbruksmark får lämna plats åt bebyggelse? Jordbruk och livsmedelsproduktion är viktigt för Skåne, men det är inte arealen jordbruksmark som bestämmer vår livsmedelsproduktion. År efter år produceras mer livsmedel än vad som efterfrågas, en överproduktion som dessutom kostar EU stora pengar.

Det är inte bristen på åkermark som är samhällsproblemet, utan bristen på bostäder. Länsstyrelsens förslag hotar just de värden som får många människor att vilja bosätta sig i Skåne – drömmen om att vara en del i en växande och dynamisk region.

Michael Sandin (M)

kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp

Lars-Ingvar Ljungman (M)

kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Pia Almström (M)

kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge

Ulf Bingsgård (M)

kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg

Anders Berngarn (M)

kommunstyrelsens ordförande i Lomma

Linda Allansson Wester (M)

kommunstyrelsens ordförande i Svedala

Större eller mindre text65 läsare har reagerat på denna artikel

9% är glada

0% är likgiltiga

0% är nyfikna

91% är arga


Hur reagerar du på "Skånes tillväxt hotas"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • avatar MarcusCato  15 timmar sedan
 • I dessa företrädares kommuner breder sig villaflätorna ut sig utan någon som helst tanke på att ta ansvar för den ändliga resurs som åkermark av högsta kvalitet innebär.. Tänk Manhattan och bygg på höjden!
 • avatar KHland  15 timmar sedan
 • Ett upprop författad av en samling egoister. Alla dem som ska proppas in i dessa bostäder måste ha mat. Var ska de få det i från? Använd hjärnan och sunda förnuftet. Moder natur orkar inte med hur mycket rovdrift som helst
 • avatar oskulden  14 timmar sedan
 • En enkel sanning. Även den mest högklassiga åkermarken lämpar sig inte för alla grödor. Moder natur har mark med olika egenskaper, så problem med mat finns inte. Klass 10++ är inte en garanti för odlingsbar mark för alla grödor utan ett biologiskt mått på jordens kvalitet. Inga problem med att bygga bostäder där. Att bygga på höjden centralt är givetvis ett alternativ.
 • avatar Nils T Frank  2 veckor sedan
 • Även om inte alla grödor kan odlas i sydvästra Skåne ger den bättre jorden bättre utbyte i förhållande till insatsen dvs odling där blir mer resurseffektiv och miljövänlig än på sämre jord. Lika god boendemiljö kan däremot skapas på andra ställen t ex i Göingeskogarna, Värmlnds inland eller på Manhattan. Att odla upp öken eller hugga ner regnskog för att kompensera för utrullade villamattor på Sveriges bästa jord är ytterst resurskrävande och miljöskadligt.
 • avatar Jan Rydén  2 veckor sedan
 • Länsstyrelsen kommer inte, vare sig från Sörgården eller Grönköping utan har en mycket realistisk bild av sakernas tillstånd ! Vi är många som inte håller med artikelförfattarna!
 • avatar lefffe  2 veckor sedan
 • Det är inte klokt vad kortsiktigt vissa personer tänker! Det blir allt svårare att tillgodose världen med föda och energi, och ni ser inga hinder med att förstöra våran absolut viktigaste resurs för all framtid... Kom igen, det finns alltid andra alternativ än att bebygga åkermarken. Det finns ALLTID ett annat sätt att lösa bostads problematiken. I det här fallet känns det mer som att ni är på jakt efter väljare till nästa val. Väljare som ännu inte förstått hur det ligger till med världens resurser. Ta ert ansvar. Ni kan bättre!! Andreas Måttgård lantbrukare Halland
 • avatar Nils T Frank  2 veckor sedan
 • Verkar som tankarna om bostadsbrist och livsmedelsöverskott från de misslyckade miljonprogrammens 60-tal respektive smörbergens 80-tal fastnat i minnet hos vissa politiker. Verkar inte som dessa Moderater är så Nya. Tror inte heller beslutsfattarna bakom dessa bytänkande svinarpsresonemang kan sätta sig över FNs experter som beräknar att världens livsmedelsproduktion behöver öka med 70% inom en snar framtid. Även om det inte råder livsmedelsbrist lokalt i sydvästra Skåne är det egoistiskt att bygga på sveriges bästa åkermark.
 • avatar Wintherman  2 veckor sedan
 • Det är sorgligt att våra politiker sällan tänker längre än näsan räcker! Mer folk behöver mer mat, och att vi producerar mer mat än vi konsumerar är ingen ursäkt, miljoner svälter fortfarande i världen! Det finns länder som lever på att exportera livsmedel, som vi lever på att exportera trä och metall, varför skulle vi inte kunna tjäna på att exportera livsmedel också? Tycker också det är väldigt ironiskt att dessa politiker påstår att de inte kan förtäta, med tanke på att de kommer från några av Skånes mest glesbyggda "tätorter", som Staffanstorp och Lomma med nästan uteslutande villor och radhus.. Skärp er o tänk efter!
 • avatar landksapsarkitektstudent  2 veckor sedan
 • De redan urbaniserade områdena i Skåne är, för det mesta, glesa och utbredda. Om Jordbruksmarken inte är argument nog för att förändra stadsutvecklingen finns betydligt fler argument för varför man bör tänka om. Exempelvis kan ett samhälle som idag består av segregerade "bostadsöar" byggas ihop på ett sätt som skapar  betydligt bättre miljöer för de boende och verksamma i området än vad en "villa" i ett blåshål på fd. högkvalitativ jordbruksmark någonsin kommer kunna ge. Är det verkligen så att den efterfrågan på bostäder som finns idag egentligen innebär fler identiska villamattor? Någonting måste förändras, om alla i världen skulle leva som svensken gör idag skulle fyra jordklot behövas för att försöja oss. tänk på det. Genom en att tvinga att bygga inåt och tätare kan vårt fottryck på jordklotet minskas betydligt samtidigt som den socialaintegrationen kan bli bättre.
 • avatar Bengt Svensson  2 veckor sedan
 • Kan rekommendera följande lästips för undertecknarna av debattartikeln: Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering http://media.landskapsobservatorium.se/2012/05/Anders_Larsson_och-_Lisa_Germundsson.pdf 
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu