Odla på åkermarken

Publicerad 27 april 2012 6.15 Uppdaterad 27 april 2012 8.23
Större eller mindre text

Debatt.
Eftersom mark och vatten är begränsande resurser för expansion måste de förvaltas på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt. Det skriver riksdagsledamoten Otto von Arnold (KD).

Skånes befolkning växer och många kommuner ser en möjlighet att växa. Det ger ökad kommunal välfärd, fler bostäder och fler efterlängtade skattekronor – så här ska det byggas. Så resonerar många kommunpolitiker i bland annat Staffanstorp och Trelleborg.

De kommuner som vill expandera ligger på en av världens mest högavkastande åkerjordar, Lundaslätten och Söderslätt. Därför är det beklagligt att kommunalråden i nämnda kommuner inte kan se vilka skånska och nationella värden vi riskerar att förlora om byggnationen på åkermark får fortskrida på ett inte långsiktigt hållbart sätt.

Åkermarkens skydds­nivå har uppfattas av många som inte speciellt hög jämfört med ett antal riks­intressen som anges i miljöbalken, såsom mark och vattenområden för naturvård, kommunikationer, försvaret etc. Det kommunala planmonopolet anses också stå över.

Det förs därför en intensiv debatt om att klassa den goda åkermarken som riksintresse. Även om detta skulle vara en framkomlig väg finns andra intressen som också kan behöva skyddas och det ena ställs mot det andra i ett byråkratiskt virrvarr. Med tiden måste vi kanske se över detta system också.

De faktiska omständigheterna med klimatförändring och en ökande världsbefolkning sätter fokus på den skånska åkermarkens goda produktionsförmåga av livsmedel och energi. Enligt den statliga Miljömålsberedningen reser klimatförändringarna frågan om vilka framtida utmaningar som Sverige kommer att möta när det gäller produktion av mat, foder, bränsle och andra produkter. Även hur den långsiktiga användningen av åkermark efter år 2020 diskuteras i en annan statlig utredning. Vidare har vi ”ett rikt odlingslandskap” som ett av de 16 övergripande miljö­målen.

Eftersom mark och vatten är begränsande resurser för expansion måste de förvaltas på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt där varje kommun är skyldig att i sin översiktsplan redogöra för hur man tänker utnyttja dessa. Staten genom länsstyrelserna har att efter Miljöbalkens hushållningsregler bedöma den bästa användningen på regional och mellankommunal nivå. Med den nya plan- och bygglagen har denna samordning förstärkts och ett större helhetsgrepp måste tas.

I Skåne har vi en speciell situation med många, kanske för många, små kommuner som riskerar att bara se till sitt och inte till den skånska helheten. Därför finner jag länsstyrelsens förslag om att sträva efter en ”nollvision” för konsumtion av åkermark för bostadsbyggande som väl avvägt och absolut rätt i tiden.

Vi kan inte fortsätta se på när dessa värdefulla åkermarker sugs upp av urbaniseringen. Städer och tät­orter ska givetvis kunna växa men det går att hitta andra lösningar genom att förtäta och bygga på andra icke odlingslämpliga marker. Med förbättrade kommunikationer kan skåningarna komma närmare naturen och mycket av en ganska öde landbygd att leva upp. Som riksdagsledamot ser jag det som en viktig uppgift att följa de nya lagarna kring markanvändning och se hur de tillämpas regionalt och kommunalt.

Genom att kategoriskt vilja bygga på den goda åkermarken och ytterligare minska den odlingsbara ytan gör vi bara våra barn och barnbarn en björntjänst.

Otto von Arnold (KD)

riksdagsledamot

Större eller mindre text30 läsare har reagerat på denna artikel

67% är glada

3% är likgiltiga

7% är nyfikna

23% är arga


Hur reagerar du på "Odla på åkermarken"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • avatar OS1son  3 veckor sedan
 • Mycket klok och bra artikel av Otto von Arnold! Är han verkligen politiker?
 • avatar tommarpsbo  3 veckor sedan
 • Trelleborg politiker borde lära mer av detta. Se vad man gör i Västa Tommarp.Där bygger man på bästa åkermark trots påtryckningar från de boende.Ytterliggare område planeras är det inte dax att stoppa detta NU !!
 • avatar piga  3 veckor sedan
 •  Däremot vill Otto von Arnold att stora delar av Skånes finaste jordbruksmark skall användas till biogasgrödor i stället för matproduktion.Han skall själv odla dessa grödor och är samtidigt delägare i Skånska Biobränslebolaget (Jordberga biogas). Otto von Arnold har varit med och utformat KD:s "Framtidens jordbruk":..fördubbla sin produktion av mat, foder och fiber för att möta en växande efterfrågan...ökade efterfrågan på biobränslen driver upp priserna på jordbruksprodukter...klara regelverk som styr produktionen av biodrivmedel, inte konkurrerar med produktionen av livsmedel. Otto von Arnold menar att kommunalpolitikerna bara är ute efter "skattepengarna" när man vill ta jordbruksmark i anspråk.Är Otto von Arnolds eget agerande ett exempel på KD:s värdeorienterade jordbrukspolitik, från teori till praktik ?
 • avatar OS1son  3 veckor sedan
 • Det må vara att OvA vill odla biogasgrödor men en sak skall man komma ihåg. Odling av dessa grödor fördärvar inte åkermarken för all framtid vilket bebyggelse av marken gör.
 • avatar MarcusCato  3 veckor sedan
 • Svårt att säga nej till EES och MAX IV i Lund, kanske lättare att säga nej till Rättspsykiatriskt Centrum i Mellanköpinge ?
 • avatar KHland  3 veckor sedan
 • Max IV ursäkta mej men vad har vi för nytta rent praktiskt av detta sjuka projekt? . skulle vara en del forskare som får en födkrok.Låt bondförnuftet råda.Men storskalighet inom lantbruket kommer att gå mot sin egen undergång. kemikalier kommer att bryta ner människan och det märker vi redan nu med all allergi. är ett första tecken på att allt inte står rätt till.En första åtgärd blir nog att sätta ett värde på det vi stoppar i oss.Von Arnold har delvis rätt men kommer från fel person.Småbruken är de som kommer att förse befolkningen med mat.
 • avatar piga  3 veckor sedan
 • Otto von Arnold och ett antal andra jordägare är engagerade i Tullstorpsprojektet. Tanken är att ett antal våtmarker skall fånga upp överskottet av gödningsmedel från att komma ut i Östersjön.Nu kan man kanske tro att dessa markägare är miljövänner som tar sitt ansvar genom att ställa upp med mark etc. Sanningen är att det är vi skattebetalare som betalar projektet + den årliga ersättning som jordägarna får för att de upplåter mark.Men den stora vinsten är att jordägarna slipper betala för den övergödning de själva är orsak till. Man kan nu fortsätta och ösa ut gödning och gifter samtidigt som vi skattebetalare löpande bekostar saneringen..........
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu