”Har man följt den utveckling som sker?”

Publicerad 25 april 2012 6.15 Uppdaterad 25 april 2012 8.14
Större eller mindre text

Debatt.
Världens största och bästa hamn? Eller kanske bara Skandinaviens största och bästa!

I tidningen Vårt Trelleborg kan man läsa en intressant mix av de mest entusiastiska lovord över den ”klimatsmarta” hamnen där fakta friskt blandats med till intet förpliktande klyschor enligt ”titta-så-duktiga-vi-är”–scenariot.

Men ligger andra svenska hamnar så långt efter?

Vi skall inte förringa det arbete som under åren har gjorts här. Inte heller att förglömma alla dom som ambitiöst jobbar på olika nivåer trots en kaosartad hamnlogistik som har flera orsaker, inte minst på grund av den ökade trafiken totalt sett, vilket hamnen inte är anpassad för.

Nu sker i detta avseende en förändring med den kommande utbyggnaden. Och så är det positivt att läsa om denna av många förkättrade, i miljö­hänseende näst intill utdömda och misskrediterade hamn- och hamnverksamhet, där särskilt färjorna är en nagel i ögat hos en del, trots att utsläpp i vår närmiljö genereras även av många andra ”aktörer” som lastbilar, trailers, terminalfordon av olika slag, flyg- och busstrafik, järnvägens dieselväxellok, personbilstrafik etc.

Här får nu hamnen (beroende på hur man tolkar författaren) en viss upprättelse där det enligt artikeln i fråga framgår att det inte är hamnen (färjorna?) som står för merparten av utsläppen och miljöpåverkan, utan det är tydligen terminalfordonen (särskilt de stora) som svarar för en stor del av utsläppen. Endast 10 procent faller på färjorna. Inte helt enkelt att följa resonemanget i artikeln alla gånger, men det är bra att man, som här, i alla fall lyfter fram de här aspekterna och får en balans i miljödebatten och pekar på att det inom hamnverksamheten finns fler aktörer än endast färjor.

I artikeln tas upp färjornas anslutning till elektrisk kraft från land, så kallad landel. Detta är något som man i till exempel Göteborg arbetat ganska länge med. Beträffande Trelleborgs hamn finns enligt uppgift nu visst kablage framdraget till fartygssidan vid läge 9. Hos Stena i Göteborg har i flera av rederiets färjor installerats utrustning ombord men projektet har stoppats på grund av konjunkturnedgången.

I artikeln nämns även hamnens kombitrafiksystem. Men har man följt den utveckling som sker? Det finns ett system, flexi­waggon, som har en intressant potential med snabb omsättning där körning av lastbilar/trailers minimeras utan att varken kranar eller lyfttruckar behövs – det vill säga reachstackers (det finns svenska benämningar). Det kan kanske vara något att undersöka närmare.

En annan fråga som ger anledning till höjda ögonbryn är detta med spillvatten och sopsortering. Om jag förstår rätt beskrivs här ”andra projekt som syftar till en renare hamn” som pekar på ”spillvatten och sopsortering”. Men detta är något som rutinmässigt har gjorts i flera decennier!

Stig W Reinlert

sjökapten

CEO Shipboard Safety International Co

Marine Environment Protection System

Större eller mindre text26 läsare har reagerat på denna artikel

46% är glada

8% är likgiltiga

31% är nyfikna

15% är arga


Hur reagerar du på "”Har man följt den utveckling som sker?”"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar MarcusCato  3 veckor sedan
  • I debattartikel hänvisas till att "endast 10 procent faller på färjorna", vilket jag inte kan  finna någon källa till. Om man däremot läser Miljöförvaltningens rapport  "Luftkvalitet och hälsa i Trelleborg, rapport nr 14" får man en helt annan inblick i källornas fördelning. Rapporten finns på kommunens hemsida.
  • avatar beskadroppar  3 veckor sedan
  • Nog tycker jag att man följt och även lett utvecklingen i många avseenden även om en del fortfarande verkar kunna bli bättre, men så är det väl i alla hamnar?   Är man Skandinaviens största Roro-hamn så tycker jag nog det indikerar att man satsat tämligen rätt med de intermodala transporterna som ligger helt i tiden när de långväga lastbilstransporterna efterhand kommer att fasas ur.   Gissar att nästa generations färjor kommer att ha LNG-drift och här ligger man väl också i framkant med sina EU-projekt.  
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu