S måste leverera konkreta svar till väljarna

Publicerad 12 april 2012 6.05 Uppdaterad 14 april 2012 17.58
Större eller mindre text

Debatt.
Två månader utan några tydliga politiska besked har passerat sedan Socialdemokraterna fick ny partiledning. Det är nu dags att leverera konkreta svar till väljarna.

Vi har här fem frågor, som alla kräver ett svar, till de lokala socialdemokratiska riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson, Bo Bernhardsson och Morgan Johansson.

Sedan regeringsskiftet har alliansen genomfört omfattande satsningar för att skapa fler jobb och bättre förutsättningar för dem som arbetar. Trots att Sverige genomgått den värsta ekonomiska krisen på nästan ett århundrade, och trots att stora delar av Europa fortfarande brottas med svåra finansiella bekymmer, är det i dag 200?000 fler människor runt om i landet som går till jobbet varje morgon än det var år 2006.

Det faktum att Sverige i dag har fler människor i sysselsättning i dag jämfört med innan finanskrisen bröt ut är ett kvitto på att regeringens jobbskapande politik fungerar. Mot detta står Socialdemokraterna, som gärna kritiserar regeringens politik, men lämnar få egna besked. Att döma av det lilla som hittills tillkännagivits står det emellertid klart att flera av partiets förslag direkt skulle försvaga möjligheterna för tillväxt och nya jobb.

Väljarna förtjänar konkreta svar. Vi vill av den anledningen ställa fem frågor till de lokala social­demokratiska ledamöterna:

Ni vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år från 15 till 31 procent. I Trelleborg skulle det innebära att arbetsgivarnas kostnader ökar med nästan 50 miljoner kronor per år.

Fråga 1: Hur blir jobben fler i Trelleborg av att ni straffbeskattar unga på arbetsmarknaden?

Ni vill ta bort eller förändra delar av rut- och rot-avdragen. I Trelleborg använde drygt 5?000 personer rot- eller rut-avdragen under 2011 genom att anlita ett av kommunens 400 rot- eller rut-företag.

Fråga 2: Hur skapas fler jobb, och vad händer med Trelleborgs serviceföretag, om man minskar eller tar bort rut och rot?

Ni vill fördubbla restaurangmomsen från 12 till 25 procent. Många unga i Trelleborg tar sitt första steg in på arbetsmarknaden via ett jobb på en av kommunens restauranger.

Fråga 3: Hur ska en fördubbling av restaurangmomsen sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för kommunens unga arbetslösa?

Ni antyder att regeringens jobbskatteavdrag, som har gett en genomsnittlig svensk löntagare en extra månadslön per år, ska vara kvar även med en socialdemokratisk regering.

Fråga 4: Hur ska ni finansiera era löften utan skattehöjningar eller nedskärningar i välfärden?

Ni har inte längre något organiserat rödgrönt samarbete. Samtidigt är Socialdemokraterna ensamma inte i närheten av att nå en egen majoritet.

Fråga 5: Hur och med vilka ska ni genomföra er politik?

Smekmånaden för Social­demokraterna är nu över. Det är dags, både nationellt och lokalt, att börja leverera konkreta svar till väljarna.

Ewa Thalén Finné (M)

riksdagsledamot från Staffanstorp

Boriana Åberg (M)

riksdagsledamot från Kävlinge

Margareta Pålsson (M)

riksdagsledamot från Åstorp

Större eller mindre text10 läsare har reagerat på denna artikel

50% är glada

0% är likgiltiga

0% är nyfikna

50% är arga


Hur reagerar du på "S måste leverera konkreta svar till väljarna"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • Det är ju precis detta som är Löfvens och Socialdemokraternas problem och det är därför som man håller tyst. Man är väl medveten om att så fort man börjar prata om sina planer för medborgarna så kommer opinionssiffrorna att dala. Därför skall det bli mycket intressant att lyssna på Löfvens 1:a majtal. Då om inte förr så måste han väl börja tala.
 • avatar kentwallin  1 vecka sedan
 • Regeringen har halverat arbetsgivaravgiften för unga men ingen märkbar skillnad att jobben blivit fler märks av. Restaurangmomsen har sänkts till en kostnad av 5,4 miljarder, men fler jobb lyser med sin frånvaro. Restaurangägarna har däremot ökat sin försäljning och vinster. De 5,4 miljarder spektaklet kostat kunde användas till pensionärers negativa utveckling och högre skatt högern tar ut på gruppen. M skrädde inte orden 2006 då de kallade S för bidragsparti och menade att M var ett nytt arbetarparti. Det nya arbetarpartiet Moderaterna har helt tappat bort sig i jobbfrågan och blivit det största bidragspartiet i modern tid. Vem kunde 2006, ana att de med bäst ekonomi i de flotta villakvarteren i Danderyd, Täby, Vellinge och Lomma skulle bli de som stod i kö att söka rot- och rutbidrag? Även de med flotta sommarhus utrikes får rot- och rut på de svagas bekostnad. De välbesuttna gnuggar nu händerna  då de blivit de största bidragtagarna - medan vanligt folk i hyresbostäder snällt får titta på och bekosta de rikas extra lyxförmåner.  
 • avatar stenbjrk  1 vecka sedan
 • De skånska socialdemokraterna  skall hålla vår distriktskongress inom kort, och sedan deltaga i vår partikongress, där vi kommer att slå fast den fortsatta socialdemokratiska politiken.    Att den kommer att fortsätta att riktas mot fortsatta mycket konkreta åtgärder för att öka sysselsättningen är nog inte någon svår gissning. Vi vet ju allesammans  att oerhört många unga och också många långtidarbetslösa  finns och är i stort behov av att vi får fram fler  jobb.   Att ni liksom vi bekymrar er mer om detta är bra. Hittillsvarande åtgärder har ju inte alls fungerat. Därom är vi säkert överens. Likaså att det  måste  vara jobb med betalning som täcker deras utgifter och lönar sig för dem.  Jobba vidare på detta i nutid,  istället för  att vänta till er valrörelse . Ni har ju makten idag. Än så länge är det  ni som skall fortsätta att leverera lösningar som fungerar. Sten  
 • avatar rogerjnsson  1 vecka sedan
 • Husarbete kostade staten 15 miljarder kronor. Alltså. Det kostade 15 000 000 000 kronor. Vad kan man få för dessa pengar: Undersköterskor: 48 076. Förskolelärare: 41 039. Fritidsledare: 46 872. Det som är intressant att veta är varför moderaterna inte vill att pengarna ska användas för att anställa någon av ovanstående grupper. Det om något hade gjort att våra barn hade fått en mycket bra start in i vuxenlivet.
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • Detta var nog bland det mest märkliga inlägg jag läst. Man kan inte som du rogerjnsson bara kasta ur sig en massa siffror utan att antingen ange källan eller hur man har gjort beräkningarna. Därför frågar jag dig. De där 15 miljarderna är det vad det kostat staten för ett år och i så fall vilket eller är det för hela perioden som ROT och RUT har funnits? Sedan undrar jag också hur du räknat ut antalet US, förskolärare och fritidslärare? Gäller antalet ett år eller alternativt hela perioden. Dessutom har du glömt en viktig sak. Du har inte räknat av de antal arbetslösa som fått arbete via ROT och RUT. Om man gör det så kanske man får en "nettovinst" på i runda slängar noll. Jag blir ibland beskylld för att anföra felaktig statistik men nu tror jag att jag funnit min överman. 
 • avatar rogerjnsson  1 vecka sedan
 • Källorna är www.lonestatistik.se när det handlar om lönerna. Dessa är multiplicerade med agavgift och med 12 månader. Rörande 15 miljarder är det Skatteverkets hemsida som gäller.
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • Du kan väl ändå svara på om dessa 15 miljarder gäller för ett, två tre eller samtliga år som ROT och RUT avdragen har funnits. Sedan förstår jag inte vad du menar med att lönerna är multiplicerade med "agavgiften" och sedan med 12 månader. Vill du ge ett exempel eller också får du försöka vårda dina skrivelser.
 • avatar rogerjnsson  1 vecka sedan
 • Du går in på www.lonestatistik.se, väljer en yrkeskategori, tar medellönen, multiplicerar detta med arbetsgivaravgiften. Då får du vad lönen är i månaden. Sedan gångar du det med 12 månader. Du får du fram en årslön. Denna årslön delar du med 15 miljarder kronor. Så får du fram antalet personer. 15 miljarder kronor är den summa som betalades ut 2011 i avdrag för RUT och ROT. Det går att läsa på Skatteverkets hemsida. Googla gärna orden husarbete Skatteverket 2011 15 miljarder kronor. Så får du reda på information. Det är en hög summa men det är det som Skatteverket för fram. Jag använder mig alltid av källor och kör inte med hittepå. Den som söker den finner.
 • avatar kentwallin  1 vecka sedan
 • Fråga 3 är totalt fel formulerad av de tre moderaterna. Det korrekta på fråga 3 som handlar om fördubbling av matmomsen borde vara: Är det riktigt att återställa matmomsen till samma procentsats som gällde tidigare - eftersom restaurangägarna ökat sin försäljning och sina vinster utan någon märkbar positiv ökning av nyanställningar av ungdomar som var andemeningen? Då blir svaret helt klart "Ja".
 • avatar kentwallin  1 vecka sedan
 • Jag förstår hur Roger Jönsson tänker och menar i sina kommentarer. Rot- och ruttjänsterna kostade 15,3 miljarder kronor år 2011 enligt Skatteverket. För denna enorma summa pengar kunde massor av vårdpersonal anställas på våra sjukhus och i äldrevården, och kanske man inte heller behövde stänga så många vårdavdelningar på sjukhusen och lägga patienter i korridorer och på toaletter i brist på pengar, som nu förekommer. Här hade 15,3 miljarder gjort stor nytta för att hjälpa sjuka och svaga i stället för som bidrag till besuttna och friska.
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • Vad varken du eller Roger nämner är hur många jobb som ROT och RUT avdragen har genererat och därigenom också ökat skatteintäkterna samt minskat socialbidrag och arbetslöshetsersättning. Man kan inte bara kasta ur sig en utgiftsumma utan att ta hänsyn till inkomstdelen. Räknt på nettoeffekten så handlar det inte om några 15,3 miljarder utan kanske jämnt skägg. Vem var det som sa: lögn, förbannad lögn och så statistik.
 • avatar kentwallin  1 vecka sedan
 • Jag kan bara referera till vad Skatteverket skriver på sin sida. De har bara uppgivit rot- och rutavdragen som en kostnad för staten. Däremot ingenting om jämnt skägg som du vill få det till. Klicka in på skatteverket.se så kan du själv läsa om du missförstått någonting.
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • Tyvärr varken du eller Roger förstår mitt resonemang eller vill inte förstå. Ni är väldigt duktiga på att ta fram statistik som gagnar era intressen men vägrar förstå hur jag resonerar och tolkar statistiken. Därför avsäger jag mig vidare polemik med dessa herrar.
 • avatar Ingolf  1 vecka sedan
 • Visst är Rut och ROT en minskad skatteintäkt för staten. Men hur många svarta jobb har blivit vita? Hur många svartjobbare är nu vita och betalar skatt, som kanske med råge överstiger RUT och ROT. Jag fick genom RUT halverad kostnad för vitt arbete. Svartjobbaren blev vit och gråter inte. Sanningen är inte bara kostnad utan även sanering.
 • avatar rogerjnsson  1 vecka sedan
 • Det verkar som att du är för husarbete. Då är det du som får presentera siffror som stödjer din teori om att det har skapat fler jobb. Jag har sett en siffra på att 2011 blev det 1000 nya jobb inom husarbetssektorn. Även om vi säger att det har varit 5000 nya jobb mellan 2007-2011 så kommer vi upp i 25 000. Klart mindre än vad mina faktiska siffror pekar på om man anställer andra yrkeskategorier. Sedan kan man undra varför vi ska subventionera branscher som inte riktigt kan stå på egna ben. Så gör vi inte med andra.
 • avatar Ingolf  1 vecka sedan
 • I en anna artikel, som man inte kan kommentera uttalar sig Löfven; "Regeringen tror inte på unga". Hur löjligt får man uttala sig? En konkret idioti, som inte ger ett enda svar på vad S vill. Jo kritisera men inte leverera. Resurser satsa på unga. De unga vill kanske inte som politikerna vill. Grattis till denna enormt regeringsdugliga analys.Och konkreta svar, som bara var löjligt. HJÄLP!!
 • avatar pro_bono  1 vecka sedan
 • En kommentar angående Ingolfs inlägg om RUT och ROT. Det är precis det du skriver som jag har försökt förklara för kentwallin och Roger. Man kan inte bara se till kostnaden om det nu är någon, utan man måste också se på intäkterna d.v.s. vad har ROT och RUT givit i forma av vita jobb och därmed skatteintäkter, minskat arbetslöshetsunderstöd o.s.v. Detta vill eller kan somliga inte förstå. Det är ju samma sak som om ett företag bara skulle redovisa sina utgifter i form av löner, leveranser o.s.v. men sedan inte visa vad man får in på sin försäljning. Det företaget skulle ju vara i konkurs per omgående. Man måste göra en balansräkning d.v.s. inkomster minus utgifter och då får man en vinst och det är precis det man får med ROT och RUT. 
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu